Các quy tắc tiền điện tử mới ở Thái Lan có thể yêu cầu nhà giao dịch thể hiện thu nhập trước khi mở tài khoản giao dịch

Thái Lan tìm cách giới thiệu một bộ quy tắc mới cho các nhà đầu tư tiền điện tử bán lẻ, đặc biệt nhắm mục tiêu đến những người muốn mở tài khoản. Cơ quan giám sát tài chính Thái Lan có thể yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước yêu cầu các nhà giao dịch cung cấp bằng chứng thu nhập.

SEC Thái Lan cũng có thể yêu cầu các nhà đầu tư tiền điện tử chứng minh kiến ​​thức của họ về thị trường

Theo báo cáo của Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Thái Lan có khả năng đang chuẩn bị cơ sở để yêu cầu các nhà đầu tư phải chứng minh thu nhập hoặc tài sản của họ trước khi mở tài khoản.

Ruenvadee Suwanmongkol, tổng thư ký của cơ quan giám sát tài chính của đất nước, chỉ ra rằng bất kỳ ai không được phép giao dịch tiền điện tử qua tài khoản của họ đều có thể đầu tư thông qua các nhà quản lý được cấp phép. Cô ấy nói thêm:

“Đó là một mối quan tâm lớn vì hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử trên các sàn giao dịch trong nước đều rất trẻ, chẳng hạn như sinh viên và thanh thiếu niên. Chúng tôi nhận thấy những người đó yêu thích những đổi mới và công nghệ, nhưng đầu tư vào những tài sản này có rủi ro rất lớn.”

Hơn nữa, tổng thư ký nói rằng các nhà giao dịch tiền điện tử không đủ điều kiện chỉ có thể đầu tư thông qua cố vấn tài chính nếu họ được SEC cấp phép.

Cơ quan giám sát được thiết lập để công bố các quy tắc mới về giao dịch tiền điện tử trong tuần, trước phiên điều trần công khai được lên lịch vào tháng 3. Các quan chức tham gia các cuộc họp dự kiến ​​sẽ đánh giá các khuyến nghị từ các sàn giao dịch và môi giới địa phương.

Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng tổng thư ký đề nghị rằng các nhà đầu tư phải chứng minh một số kiến ​​thức về thị trường trước khi được phép mở tài khoản tiền điện tử để giao dịch.

Sáu sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép hoạt động ở Thái Lan cho đến nay

Những lời hùng biện từ SEC Thái Lan hiện đang chuyển sang một cách thận trọng đối với rủi ro của tiền điện tử. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục cấp giấy phép cho các doanh nghiệp tiền điện tử trong nước. Cho đến nay, về các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được phê duyệt, chỉ có sáu sàn hoạt động hợp pháp ở Thái Lan.

Đó là Bitkub, BX, Satang Pro, Huobi Thái Lan, ERX và Zipmex. Tất cả sáu sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép đều được chấp thuận cho cả tiền điện tử và mã thông báo kỹ thuật số, ngoại trừ ERX, chỉ được chấp thuận cho loại sau.

SEC phân biệt tiền điện tử là “được tạo ra với mục đích trở thành phương tiện trao đổi để mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các quyền khác”.

Mặt khác, mã thông báo kỹ thuật số được tạo ra “với mục đích chỉ định quyền của một người được tham gia đầu tư vào bất kỳ dự án hoặc doanh nghiệp nào hoặc có được hàng hóa, dịch vụ cụ thể hoặc các quyền khác theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và cơ quan giám sát tài chính cho biết.