Giá trị đang đi đến đâu trong mạng lưới blockchain

Sự giàu có sẽ chảy sang Lớp một hay Lớp hai? Nó phụ thuộc vào trường hợp sử dụng, một nhà quan sát và nhà đầu tư lâu năm cho biết.

Khi dự đoán nền kinh tế tiền điện tử sẽ phát triển như thế nào, nhiều người đã xem xét sự khởi đầu của Internet. Họ tưởng tượng rằng các tiêu chuẩn hoặc giao thức nhất định trở nên thống trị, với giá trị tích lũy trong các lớp ứng dụng.

Nhưng tiền điện tử thì khác.

“Amos Meiri là một nhà đầu tư thiên thần trong không gian tiền điện tử, Đồng sáng lập giao thức Coloured Coins (2012), Colu.com, thành viên hội đồng quản trị tại Horizen và là cố vấn chiến lược cho quỹ Algorand.”

Giá trị được ghi nhận trong nền kinh tế của đồng xu chứ không chỉ là mã của nó và cách ứng dụng kiếm tiền. Ngoài ra, giá trị (được đo bằng giá và vốn hóa thị trường) tiếp tục di chuyển từ Lớp một (L1), như Bitcoin và Ethereum, sang Lớp hai (L2) và các giao thức ứng dụng đang được xây dựng trên L1, như Cosmos, Hiro và Uniswap .

Với khả năng tương tác đầy đủ và với các giao thức bất khả tri blockchain như The Graph, các blockchains L1 có thể trở thành đường ray với các khoản phí kèm theo. Hầu hết giá trị sẽ chuyển sang các giao thức bất khả tri và các blockchains sử dụng cụ thể.

Để hiểu giá trị đang được nắm bắt ở đâu và nó đang được tạo ở lớp nào, sẽ hữu ích khi xem lại sự phát triển của L1 và L2 trong thập kỷ qua.

Một đồng để thống trị tất cả (2011–2015)

Đó là cách tiếp cận của các Bitcoiners trong những ngày đầu, bản thân tôi cũng nằm trong số đó. Có một blockchain và một nền tảng để cung cấp năng lượng cho tất cả các trường hợp và ứng dụng sử dụng tài sản kỹ thuật số.