Singapore Sử dụng Blockchain để Xác minh Kết quả Kiểm tra COVID-19

Cơ quan Công nghệ Chính phủ của bang (GovTech) và Bộ Y tế (BYT) đã phát triển một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật số nguồn mở được sử dụng để đưa ra kết quả xét nghiệm COVID-19, được gọi là HealthCerts.

Singapore đã sử dụng công nghệ blockchain để phát triển một tiêu chuẩn toàn cầu để xác minh kết quả kiểm tra COVID-19 nhằm tăng tốc độ xóa các điểm kiểm tra nhập cư trong và ngoài nước khi đi du lịch.

  • Cơ quan Công nghệ Chính phủ của bang (GovTech) và Bộ Y tế (BYT) đã phát triển một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật số được sử dụng để đưa ra kết quả xét nghiệm COVID-19, được gọi là HealthCerts.
  • HealthCerts sử dụng công nghệ blockchain để phát hành các tài liệu đáng tin cậy có thể được xác minh độc lập trong khuôn khổ nguồn mở, mạng tin tức CNA báo cáo.
  • Kết quả kiểm tra sẽ có trên ứng dụng di động nhận dạng kỹ thuật số SingPass của chính phủ.
  • Chỉ mã băm của các cá nhân – hoặc dấu vân tay kỹ thuật số – sẽ được xuất bản lên blockchain khi được phát hành để giữ dữ liệu riêng tư, Nhóm Quốc gia Thông minh và Chính phủ Kỹ thuật số (SNDGG) tuyên bố.
  • Chính phủ Singapore cũng sẽ xem xét việc sử dụng HealthCerts để làm giấy chứng nhận vắc xin.