Sinh viên sẽ học gì tại Khóa học Blockchain đầu tiên của Trung Quốc?

Các chủ đề liên quan đến chuỗi khối không còn xa lạ trong lớp học, với các khóa học hiện đã có trên toàn thế giới, nhưng Trung Quốc đang trên đà giáo dục đầu tiên – với một loạt sinh viên bắt đầu học tại khóa học đại học kỹ thuật blockchain đầu tiên của quốc gia . Vậy chương trình học sẽ có những gì?

Năm học mới của Trung Quốc bắt đầu vào tuần tới, với các sinh viên đã đăng ký vào chuyên ngành Kỹ thuật Blockchain mới tại Đại học Công nghệ Thông tin Thành Đô.

Và, phát biểu với hãng truyền thông China Email, những người tổ chức khóa học cho biết rằng khóa học sẽ bắt đầu với những điều cơ bản, bao gồm nền tảng giống như các khóa học khoa học và công nghệ máy tính truyền thống. Tuy nhiên, sinh viên cũng sẽ được tiếp xúc với lý thuyết công nghệ blockchain và các phương pháp phát triển dự án blockchain ngay từ đầu.

Họ cũng sẽ nhận được hướng dẫn về sự phức tạp của thiết kế và áp dụng hệ thống, cũng như quản lý dự án blockchain. Các sinh viên cũng sẽ học cách hình thành, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống dựa trên blockchain trong môi trường ứng dụng thực tế. Các chủ đề như lưu trữ phân tán, mạng ngang hàng (P2P), thuật toán mã hóa và mật mã, thuật toán đồng thuận và hợp đồng thông minh cũng có trong giáo trình.

Vào thời điểm các sinh viên chưa tốt nghiệp sẵn sàng hoàn thành các khóa học của họ vào năm 2024, họ sẽ có thể thiết kế và phát triển các mạng blockchain để sử dụng thực tế trong một loạt các tình huống và quản lý các dự án dựa trên blockchain.

Sinh viên trong khóa học sẽ có thể chọn các mô-đun chuyên môn về blockchain nếu họ quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể.

Các mô-đun cũng sẽ tập trung vào kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng, CNTT và kỹ thuật truyền thông, Dữ liệu lớn và AI.

Khóa học đã được Bộ Giáo dục Trung Quốc phê duyệt vào năm ngoái.

Như đã báo cáo trước đây, những người trong ngành nói rằng ngành giáo dục đang không theo kịp với nhu cầu tăng vọt về nhân tài blockchain ở Trung Quốc.