Thụy Điển mở rộng thí điểm tiền tệ kỹ thuật số krona cho đến năm 2022

Việc thăm dò của Thụy Điển vào các CBDC sẽ tiếp tục cho đến năm 2022 khi ngân hàng trung ương của quốc gia tìm cách xây dựng một phiên bản kỹ thuật số của đồng krona.

Ngân hàng trung ương của Thụy Điển, Riksbank, gần đây đã thông báo rằng họ đã mở rộng một chương trình thử nghiệm đang diễn ra nhằm tạo ra một phiên bản kỹ thuật số của đồng krona Thụy Điển cho đến năm 2022.

Kết hợp với công ty dịch vụ chuyên nghiệp Accenture, chương trình thử nghiệm “e-krona” đã được tạo ra để giải quyết những gì Riksbank coi là “biên tiền mặt”:

“Riksbank nhận thấy những vấn đề tiềm ẩn với việc hạn chế tiền mặt và do đó đã khởi xướng một dự án thí điểm để phát triển một đề xuất giải pháp kỹ thuật cho tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, một e-krona có thể hoạt động như một sự bổ sung cho tiền mặt.”


Thông báo gần đây nói rằng không có quyết định nào được đưa ra về cách thức hoặc thậm chí nếu, e-krona sẽ được phát hành. Nhưng một báo cáo chính thức ngắn gọn từ năm 2020 đã nêu chi tiết việc sử dụng blockchain của R3’s Corda – một sổ cái phân tán riêng được tạo cho doanh nghiệp và doanh nghiệp. Không giống như các blockchain công khai như Bitcoin và Ethereum, các dự án được xây dựng trên Corda sẽ chỉ có thể truy cập được thông qua lời mời.

Tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, hoặc CBDC, là các loại tiền kỹ thuật số chỉ được phát hành và giám sát bởi ngân hàng trung ương của một quốc gia nhất định. Không giống như các đồng tiền trên blockchain công khai, phi tập trung, mã nguồn mở, CBDC không giả vờ là lựa chọn thay thế cho hệ thống fiat hiện tại. Thay vào đó, chúng đang được nghĩ ra như một biện pháp bảo vệ có thể chống lại sự lây lan của các loại tiền kỹ thuật số, hoạt động như một phiên bản kỹ thuật số đơn thuần của các loại tiền quốc gia hiện có.

Chương trình thử nghiệm sẽ tiếp tục trong năm tới và dự kiến ​​kết thúc vào tháng 2 năm 2022. Thông báo gần đây lưu ý rằng việc thử nghiệm chức năng ngoại tuyến và giới thiệu người tham gia bên ngoài sẽ được ưu tiên trong những tháng tới:

“Mục đích chính của việc thí điểm là để Riksbank nâng cao kiến ​​thức về đồng krona kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành. Dự án hiện đang được gia hạn đến cuối tháng 2 năm 2022. Mục tiêu trong năm tới là tiếp tục phát triển giải pháp kỹ thuật, tập trung vào hiệu suất, khả năng mở rộng, thử nghiệm các chức năng ngoại tuyến và đưa những người tham gia bên ngoài vào môi trường thử nghiệm. ”