Trader từ Santander AM có được công việc giao dịch hàng đầu với mức lương 30 tỷ bảng Anh cho ngành đường sắt Vương quốc Anh

RPMI Railpen cung cấp các hoạt động giao dịch của mình với cựu giao dịch viên cấp cao tại Santander Asset Management, Tom O’Kelly, giao dịch viên chính được bổ nhiệm.

Chương trình hưu trí đường sắt của Vương quốc Anh đã cung cấp nguồn lực cho các hoạt động giao dịch của mình và bổ nhiệm một nhà kinh doanh cấp cao cũ từ Santander Asset Management làm nhà giao dịch chính, The TRADE đã tìm hiểu.

Tom O’Kelly đã được thuê cho vị trí giao dịch hàng đầu tại RPMI Railpen trong tháng này sau khi rời Santander Asset Management vào tháng 12.

Người phát ngôn của RPMI Railpen, công ty có tài sản khoảng 30 tỷ bảng Anh đang được quản lý, đã xác nhận việc bổ nhiệm của ông.

Việc thuê mướn mới đánh dấu quyết định của chương trình hưu trí trong việc cung cấp dịch vụ thực hiện, họ đã thuê ngoài hoạt động giao dịch của nó trong những năm gần đây. Vào năm 2015, RPMI Railen đã ký một thỏa thuận với BNP Paribas Securities Services để quản lý các hoạt động giao dịch của công ty bên mua.

O’Kelly đã làm việc trong lĩnh vực giao dịch bên mua từ năm 2005, bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà kinh doanh đa tài sản và cổ phiếu cấp cao và là đối tác tại công ty quản lý đầu tư độc lập Dalton Strategic Partnership.

Sau hơn 10 năm làm việc tại Dalton Strategic Partnership, O’Kelly gia nhập Balysany Asset Management với tư cách là một nhà kinh doanh trước khi làm việc tại Santander Asset Management từ năm 2018 cho đến khi rời đi vào cuối năm ngoái.

Cuộc hẹn mới của O’Kelly đánh dấu sự ra đi giao dịch mới nhất tại Santander Asset Management, sau khi người đứng đầu bộ phận kinh doanh cũ được xác nhận vào tháng trước cũng rời công ty. Danny Ramos đã làm việc cho Santander Asset Management trong hơn 14 năm.

Việc RPMI Railpen chuyển sang cung cấp dịch vụ giao dịch của mình diễn ra khi các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài tuyên bố nhu cầu về dịch vụ của họ đã tăng lên trên toàn cầu trong những năm gần đây, đặc biệt là do đại dịch coronavirus.

Đầu tháng này, một nghiên cứu từ Greenwich Associates cho thấy 30% người trả lời khảo sát bên mua xem giao dịch thuê ngoài là một cách để giúp thực hiện các quy trình như quản lý luồng giao dịch và đạt được hiệu quả tốt nhất.