Amazon ra mắt Ethereum cho Blockchain được quản lý

Hai năm sau khi công bố tính khả dụng chung của dịch vụ blockchain được quản lý hoàn toàn, Amazon đã mở rộng nó với sự hỗ trợ của Ethereum.

Amazon cho biết, sử dụng Ethereum trên Managed Blockchain, các nhà phát triển có thể dễ dàng khởi tạo các nút Ethereum mà không cần đối phó với sự phức tạp của việc thiết lập cơ sở hạ tầng và vận hành nó. Điều này bao gồm đảm bảo dữ liệu được mã hóa ở trạng thái nghỉ và khi truyền, theo dõi và thay thế tình trạng của nút, mở rộng nút khi cần thiết, v.v.

Với thông báo mới nhất, Amazon Managed Blockchain cung cấp sự lựa chọn của hai khuôn khổ blockchain: Hyperledger Fabric và Ethereum. Trong khi Hyperledger Fabric rất phù hợp cho các ứng dụng có quyền riêng tư và kiểm soát truy cập nghiêm ngặt, Ethereum phù hợp hơn với các mạng phân tán cao, nơi tính minh bạch của dữ liệu là rất quan trọng.

“Một nút Ethereum cho phép bạn phát triển và sử dụng các ứng dụng phi tập trung (dapp) tương tác với một chuỗi khối Ethereum.” Phần sau “của một dapp là một hợp đồng thông minh chạy theo cách phi tập trung trên tất cả các nút tham gia vào mạng Ethereum . Bất kỳ ai tham gia vào mạng đều có thể phát triển và triển khai hợp đồng thông minh bổ sung chức năng. “

Bên cạnh việc tạo mạng của riêng bạn, Ethereum trên Amazon Managed Blockchain cũng cho phép kết nối với mạng chính Ethereum công cộng và thử nghiệm các mạng như Rinkeby và Ropsten.

Các nút Ethereum được tích hợp hoàn toàn với bảng điều khiển quản lý AWS, cho phép tạo hoặc xóa một nút và truy xuất thông tin về các nút đang chạy, bao gồm tất cả các điểm cuối JSON-RPC mà nó hỗ trợ

Ethereum trên Managed Blockchain chỉ hỗ trợ phương thức eth_sendRawTransaction, phương thức này yêu cầu bạn tạo và ký giao dịch trước khi gửi đến nút. Managed Blockchain không có bất kỳ cách nào để ký giao dịch tương tự như ứng dụng ví Ethereum.

Chỉ các nguyên tắc IAM được ủy quyền trong tài khoản AWS đã tạo nút mới có thể tương tác với nút đó bằng cách sử dụng API. Bạn có thể tìm thấy danh sách các phương thức API được hỗ trợ tại đây.

Ethereum là một khuôn khổ blockchain phi tập trung thiết lập một mạng ngang hàng để thực thi và xác minh một cách an toàn các hợp đồng thông minh, cho phép người tham gia thực hiện các giao dịch đã được xác minh mà không cần cơ quan trung ương đáng tin cậy. Để phù hợp với triết lý blockchain, các giao dịch là bất biến, có thể xác minh và phân phối an toàn trên mạng.