Asia Broadband đi vào hoạt động hôm nay với việc bán mã thông báo tiền điện tử được hỗ trợ bởi vàng

LAS VEGAS, ngày 22 tháng 3 năm 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – thông qua InvestorWire – Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) (“AABB” hoặc “Công ty”) vui mừng thông báo về việc ra mắt sản phẩm AABB Gold (AABBG) của Công ty hôm nay ) mã thông báo tiền điện tử được phát triển bởi Core State Holdings, Corp. (CSHC). Để mua mã thông báo, người dùng AABB Wallet phải cập nhật ứng dụng hoặc tải xuống để cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng và vượt qua quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC). Trong phiên bản mới này của Ví AABB, mã thông báo sẽ chỉ có sẵn để mua để đổi lấy các loại tiền điện tử chính khác như Bitcoin, Ethereum và Litecoin.

Do đó, người mua sẽ cần phải giữ tiền điện tử hiện có trong bất kỳ ví của bên thứ ba nào như Coinbase hoặc Binance. Sau đó, người mua sẽ gửi tiền điện tử từ ví của bên thứ ba vào Ví AABB của họ để trao đổi và mua mã thông báo AABB Gold (AABBG) với giá 0,1 gram vàng hiện tại (khoảng $ 5,60 USD) cộng với một khoản phí giao dịch nhỏ. Hỗ trợ cho người dùng Ví AABB có sẵn trên trang web www.AABBGoldToken.com và qua email tới AABBWallet@gmail.com.

Việc phát hành mã thông báo ban đầu được hỗ trợ bởi 30 triệu đô la vàng vật chất mà Công ty hiện đang nắm giữ. Theo giá vàng thị trường hiện nay, đợt phát hành mã thông báo ban đầu có sẵn để mua này là 5,4 triệu mã thông báo với giá một phần mười (0,1) gam vàng (khoảng 5,60 USD) cho mỗi mã thông báo AABBG. Giá token được Công ty ràng buộc và hỗ trợ theo giá thị trường của vàng ở mức tối thiểu. Khi giá vàng biến động, giá hỗ trợ tối thiểu của mã thông báo AABBG sẽ tăng hoặc giảm, nhưng giá tăng tiềm năng của mã thông báo sẽ do nhu cầu thị trường thúc đẩy.

Mã thông báo AABB Gold (AABBG) được hỗ trợ 100% bằng vàng vật chất do Công ty nắm giữ và các đợt phát hành bổ sung của mã thông báo sẽ tiếp tục được hỗ trợ 100% bằng vàng vật chất bổ sung có được từ hoạt động khai thác trong tương lai, vàng được mua từ dự trữ tiền mặt hoặc tín dụng.

Phiên bản ra mắt của Ví AABB sẽ cho phép người mua chuyển mã thông báo AABBG cho những người khác cũng có Ví AABB, nhưng mã thông báo ban đầu sẽ không thể trao đổi trong Ví AABB cho các loại tiền điện tử khác. Phiên bản đầu tiên này của Ví AABB sẽ cho phép Công ty tăng lưu thông mã thông báo và tích lũy doanh thu được sử dụng để hỗ trợ và ổn định giá mã thông báo khi AABBG có thể tự do trao đổi trên thị trường mở.

Công ty hiện đang phát triển, với CSHC, Sàn giao dịch tiền điện tử độc quyền của riêng mình sẽ cho phép người dùng Ví AABB nhanh chóng trao đổi mã thông báo AABB Gold của họ lấy các loại tiền điện tử chính như Bitcoin, Ethereum và Litecoin. AABB áp dụng triết lý tiên phong với cách tiếp cận hoạt động tích hợp dọc Mine-to-Token thực sự độc đáo nhằm cố gắng hướng tới sự độc lập hoàn toàn khỏi tiền tệ FIAT.

Mục tiêu chính của AABB đối với mã thông báo là trở thành một tiêu chuẩn trao đổi trên toàn thế giới được bảo đảm và tin cậy với sự ủng hộ của vàng, bằng cách liên tục mở rộng lưu thông mã thông báo nhắm mục tiêu đến dân số lớn và các thị trường tăng trưởng cao trên toàn cầu bao gồm Trung Quốc và Đông Á. Công ty đang hợp tác với CSHC để triển khai chiến dịch tiếp thị quốc tế cho mã thông báo AABB Gold, AABB Wallet và phát triển thương hiệu công ty. Các nỗ lực tiếp thị nhằm tăng cường khả năng hiển thị thương hiệu và danh tiếng, tăng việc sử dụng mã thông báo AABB Gold và Ví AABB, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng đầu tư và công chúng về Công ty.

Giới thiệu về Asia Broadband

Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) là một công ty tài nguyên tập trung vào sản xuất, cung cấp và bán kim loại quý và kim loại cơ bản, chủ yếu cho thị trường châu Á. Công ty sử dụng chuyên môn địa lý cụ thể, kinh nghiệm và các mối quan hệ rộng rãi trong ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình phân phối sáng tạo từ sản xuất và cung cấp kim loại quý và kim loại cơ bản ở Mexico đến các mạng lưới bán hàng của khách hàng ở châu Á. Cách tiếp cận tích hợp dọc này đối với các giao dịch bán hàng là thế mạnh độc đáo của AABB nhằm tạo sự khác biệt cho Công ty và tạo ra giá trị khác biệt cho các cổ đông. Công ty gần đây đã phát hành tiền điện tử được hỗ trợ bằng vàng mới được khai thác từ mỏ mã thông báo AABB Gold (AABBG) và cố gắng trở thành một tiêu chuẩn trao đổi trên toàn thế giới được bảo mật và tin cậy với sự ủng hộ của vàng, một chất lượng vượt trội so với các loại tiền điện tử khác