Coinbase đăng ký 114,9 triệu cổ phiếu trước khi niêm yết trực tiếp trên Nasdaq

Coinbase đã niêm yết cổ phiếu để bán lại để chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào cuối tháng.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã đăng ký 114.850.769 cổ phiếu thuộc loại cổ phiếu phổ thông loại A để niêm yết trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, theo hồ sơ S-1 sửa đổi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Coinbase đã công bố ý định khởi động đợt phát hành lần đầu ra công chúng vào tháng 12 năm 2020 khi lần đầu tiên họ nộp biểu mẫu đăng ký với SEC. Vào đầu tháng 3, giá giao dịch tư nhân trước khi ra thị trường của cổ phiếu đã tăng cao tới 375 đô la, đưa công ty ước tính định giá trước IPO vào khoảng 100 tỷ đô la vào thời điểm đó.

Hồ sơ S-1 được cập nhật đề xuất mức giá trung bình theo khối lượng cho mỗi cổ phiếu là 343,58 đô la, dựa trên các giao dịch thị trường tư nhân từ quý đầu tiên của năm 2021. Hồ sơ nêu rõ:

“Dựa trên thông tin có sẵn cho chúng tôi, giá bán thấp và cao trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A và cổ phiếu phổ thông loại B (trên cơ sở quy đổi) cho các giao dịch riêng lẻ như vậy trong quý đầu tiên của năm 2021 (đến ngày 15 tháng 3 năm 2021 ) lần lượt là $ 200,00 và $ 375,01. Giá trung bình gia quyền theo khối lượng trên mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên của năm 2021 (đến ngày 15 tháng 3 năm 2021) là 343,58 đô la. “

Vào thời điểm xuất bản, Coinbase có giá FTX cổ phiếu mã hóa trước IPO là 445 đô la, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.