Furucombo phát hành mã thông báo iouCOMBO để trả nợ cho nạn nhân của vụ khai thác 15 triệu đô la

Dịch vụ DeFi bị tấn công Furucombo sẽ phát hành mã thông báo “iou” như một phần của kế hoạch bồi thường để hoàn trả cho 22 người dùng bị ảnh hưởng.

Công cụ kết hợp giao dịch tài chính phi tập trung Furucombo sẽ bồi thường cho các nạn nhân của một vụ khai thác “hợp đồng xấu” gần đây khiến giao thức bị mất 15 triệu đô la tiền bị đánh cắp.

Sau cuộc gọi nội bộ với những người dùng bị ảnh hưởng vào tuần trước, Furucombo đã đưa ra kế hoạch bồi thường vào thứ Ba, thông báo rằng họ sẽ phát hành 5 triệu mã thông báo iouCOMBO cho các nạn nhân của vụ vi phạm. Được phát hành dưới dạng mã thông báo ERC-20, mã thông báo iouCOMBO sẽ đại diện cho quyền yêu cầu mã thông báo COMBO của Furucombo trong nhóm khôi phục.

Trong tổng số 100 triệu mã thông báo COMBO, 5 triệu đồng tiền đã được phân bổ vào nhóm khôi phục và phải tuân theo giai đoạn kiểm tra tuyến tính 360 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Theo một thông báo, Furucombo dự kiến ​​sẽ tạo và phân phối nhóm phục hồi vào tháng 4 sau khi hoàn thành kiểm toán.

Furucombo phát hành mã thông báo iouCOMBO để trả nợ cho nạn nhân của vụ khai thác 15 triệu đô la

Dịch vụ DeFi bị tấn công Furucombo sẽ phát hành mã thông báo “iou” như một phần của kế hoạch bồi thường để hoàn trả cho 22 người dùng bị ảnh hưởng.

Công cụ kết hợp giao dịch tài chính phi tập trung Furucombo sẽ bồi thường cho các nạn nhân của một vụ khai thác “hợp đồng xấu” gần đây khiến giao thức bị mất 15 triệu đô la tiền bị đánh cắp.

Sau cuộc gọi nội bộ với những người dùng bị ảnh hưởng vào tuần trước, Furucombo đã đưa ra kế hoạch bồi thường vào thứ Ba, thông báo rằng họ sẽ phát hành 5 triệu mã thông báo iouCOMBO cho các nạn nhân của vụ vi phạm. Được phát hành dưới dạng mã thông báo ERC-20, mã thông báo iouCOMBO sẽ đại diện cho quyền yêu cầu mã thông báo COMBO của Furucombo trong nhóm khôi phục.

Trong tổng số 100 triệu mã thông báo COMBO, 5 triệu đồng tiền đã được phân bổ vào nhóm khôi phục và phải tuân theo giai đoạn kiểm tra tuyến tính 360 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Theo một thông báo, Furucombo dự kiến ​​sẽ tạo và phân phối nhóm phục hồi vào tháng 4 sau khi hoàn thành kiểm toán.