Công ty bảo hiểm lớn nhất Thụy Sĩ AXA bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

Tất cả các khách hàng tư nhân của AXA hiện có tùy chọn thanh toán phí bảo hiểm cho bất kỳ sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ nào bằng Bitcoin.

Công ty bảo hiểm lớn thứ hai của Châu Âu, AXA, đã trở thành công ty bảo hiểm toàn tuyến đầu tiên của Thụy Sĩ cung cấp cho khách hàng tùy chọn thanh toán hóa đơn của họ bằng Bitcoin (BTC), được hỗ trợ thông qua sự hợp tác với nhà môi giới tiền điện tử Bitcoin Suisse.

Thanh toán bằng Bitcoin sẽ được chấp nhận đối với gần như tất cả các sản phẩm AXA, ngoại trừ bảo hiểm nhân thọ do các rào cản quy định đối với sản phẩm sau.

AXA đã trích dẫn sự chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu trong đại dịch coronavirus là yếu tố chính trong lựa chọn tích hợp tiền điện tử vào các hoạt động hàng ngày của mình. Tuy nhiên, ngay cả vào năm 2019, công ty bảo hiểm lưu ý rằng họ đã tiến hành nghiên cứu thị trường cho thấy rằng khoảng một phần ba số người được hỏi trong độ tuổi từ 18 đến 55 đã sở hữu hoặc quan tâm đến tiền điện tử.

Theo Claudia Bienentreu, người đứng đầu bộ phận đổi mới mở tại AXA Thụy Sĩ, việc chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin là “phản ứng của AXA đối với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về các giải pháp thanh toán thay thế, với các công nghệ mới đóng một vai trò lớn hơn bao giờ hết”.

Việc thiết lập đối với khách hàng sẽ là chuyển khoản trực tuyến đơn giản với số tham chiếu: Số tiền nợ bằng franc Thụy Sĩ sẽ được tính thành một khoản tiền tương đương bằng Bitcoin và tỷ giá hối đoái được chỉ định sẽ vẫn có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ không chịu bất kỳ rủi ro tỷ giá hối đoái nào và AXA không tính thêm bất kỳ khoản phí nào đối với những khách hàng chọn thanh toán hóa đơn bằng Bitcoin thay vì tiền pháp định.

Bản thân AXA sẽ không giữ bất kỳ Bitcoin nào mà nó nhận được trên bảng cân đối kế toán. Thay vào đó, Bitcoin sẽ vào tay nhà môi giới tiền điện tử Bitcoin Suisse. Đáng chú ý, trong khi bản thân AXA không thêm bất kỳ khoản phí nào cho các khoản thanh toán bằng Bitcoin, thì Bitcoin Suisse lại kết hợp hoa hồng của riêng mình là 1,75% khi tính toán tỷ giá hối đoái Bitcoin / franc Thụy Sĩ cho khách hàng của AXA.

Sự tham gia trước đây của AXA với các công nghệ dựa trên blockchain bao gồm tư cách thành viên của nền tảng hồ sơ xe hơi kể từ năm 2017, nền tảng này sử dụng blockchain để theo dõi và ghi lại vòng đời của xe. Công ty bảo hiểm cũng tài trợ cho Thử thách Blockchain của Đại học Basel, nơi hỗ trợ nghiên cứu về việc sử dụng các hợp đồng thông minh trong ngành bảo hiểm.