Tất cả 200 sàn giao dịch tiền điện tử có thể bị đóng cửa theo quy định mới ở Hàn Quốc, Cơ quan quản lý cảnh báo

Chủ tịch của cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), Eun Sung-soo, đã cảnh báo rằng tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước có thể bị đóng cửa. Ông nói, Hàn Quốc hiện có khoảng 200 sàn giao dịch tiền điện tử.

Tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử có thể bị đóng cửa ở Hàn Quốc

Tại cuộc họp chung của Ủy ban Các vấn đề Chính trị của Quốc hội vào tuần trước, The Korea Times dẫn lời Chủ tịch Eun cho biết:

Tất cả 200 sàn giao dịch tiền điện tử của quốc gia này có thể đóng cửa sau tháng 9 khi luật tài chính đặc biệt có hiệu lực.

Chủ tịch Eun giải thích rằng các sàn giao dịch tiền điện tử bắt buộc phải đăng ký với FSC theo Đạo luật về quỹ đặc biệt sửa đổi (Đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính được chỉ định). “Chúng tôi hiện đang chấp nhận đơn đăng ký để họ chính thức đăng ký kinh doanh theo thời hạn, nhưng cho đến nay chưa có nhà điều hành sàn giao dịch nào nộp đơn đăng ký,” ông tiết lộ. Vì không có công ty nào được đăng ký, ông cảnh báo rằng “Họ có thể bị đóng cửa đột ngột vào tháng 9”.

Dự luật sửa đổi của Đạo luật quỹ đặc biệt có hiệu lực vào ngày 25 tháng 3 và các điều khoản của nó sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 9 sau thời gian gia hạn 6 tháng. Sửa đổi yêu cầu các nhà cung cấp tiền điện tử, bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử, phải đáp ứng các yêu cầu như đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) và cấp tài khoản tên thật.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính chịu trách nhiệm đăng ký các sàn giao dịch tiền điện tử đáp ứng các yêu cầu này. Tuy nhiên, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lo ngại rằng họ có thể không đáp ứng được các yêu cầu, đặc biệt là về tài khoản tên thật, điều này có thể dẫn đến việc đóng cửa hàng loạt các sàn giao dịch.

Chủ tịch Eun lưu ý rằng tiền điện tử không phải là tiền tệ, nhấn mạnh rằng chính phủ đã nhiều lần cảnh báo các nhà đầu tư rằng “sự biến động giá đột ngột của họ là rất nguy hiểm”.

Hơn nữa, chủ tịch FSC nói rằng lợi nhuận từ các khoản đầu tư tiền điện tử sẽ bị đánh thuế bắt đầu từ năm sau. Bộ Chiến lược và Tài chính đã công bố vào tháng 2 rằng từ năm 2022 thu nhập tạo ra từ các giao dịch tiền điện tử sẽ được phân loại là thu nhập khác và sẽ bị đánh thuế riêng với thuế suất 20%.

Tuần trước, cục thuế của chính quyền thủ đô Seoul đã thu giữ số tiền điện tử trị giá khoảng 25 triệu đô la từ hàng trăm nhà đầu tư tiền điện tử với các khoản thuế quá hạn.