Biden biến tiền điện tử trở thành trọng tâm của Chỉ thị chống tham nhũng mới cho an ninh quốc gia

Tiền điện tử là một trọng tâm trong chỉ thị mới của Tổng thống Joe Biden nhằm chống tham nhũng như một lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ Một quan chức của chính quyền Biden nói rằng các phần chính của chỉ thị sẽ tập trung vào tiền điện tử và tội phạm mạng.

Tiền điện tử là Trọng tâm trong Chỉ thị Mới của Biden về An ninh Quốc gia

Tổng thống Joe Biden đã ban hành một chỉ thị mới cho các cơ quan liên bang nhằm ưu tiên các nỗ lực đối đầu với chống tham nhũng trên toàn cầu. Nó đã được công bố trong “Bản ghi nhớ về việc thiết lập cuộc chiến chống tham nhũng như một lợi ích cốt lõi của an ninh quốc gia Hoa Kỳ,” được Nhà Trắng công bố hôm thứ Năm.

Một quan chức chính quyền giải thích rằng bản ghi nhớ này rất quan trọng vì nó thông báo công khai cho các cơ quan liên bang về “trò chơi chống tham nhũng của họ”, CNBC đưa tin hôm thứ Sáu.

Các phần chính của chỉ thị sẽ tập trung vào tội phạm tài chính, bao gồm các bước hiện đại hóa luật chống tham nhũng hiện hành để đối đầu với tiền điện tử và tội phạm mạng, quan chức này cho biết thêm:

Chúng tôi đang xem tiền điện tử như một phương tiện tài chính bất hợp pháp nhưng không có nghĩa là những bước mới này chỉ giới hạn ở các công nghệ mới như tiền điện tử.

Vị quan chức này nói thêm, nhắc lại rằng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng cũng có thể được cập nhật, “Chúng tôi sẽ tìm kiếm các ý tưởng về cách hiện đại hóa các hệ thống này để đáp ứng với các công nghệ mới”.

Bản ghi nhớ cũng chỉ đạo các cơ quan chính phủ “phát triển chiến lược của tổng thống” để “chống lại mọi hình thức tài chính bất hợp pháp” trong các hệ thống tài chính quốc tế và Hoa Kỳ. Điều này bao gồm việc thực thi “mạnh mẽ” luật liên bang yêu cầu các công ty Hoa Kỳ “phải báo cáo chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu thụ hưởng của họ cho Bộ Tài chính, giảm bí mật tài chính ra nước ngoài, [và] cải thiện việc chia sẻ thông tin.”

“Các bộ phận và cơ quan điều hành sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu từ Trợ lý Tổng thống và Cố vấn An ninh Quốc gia về thông tin, phân tích và hỗ trợ liên quan đến việc xem xét liên ngành,” bản ghi nhớ viết. “Việc xem xét liên ngành sẽ được hoàn thành trong vòng 200 ngày kể từ ngày ký bản ghi nhớ này, và Trợ lý Tổng thống và Cố vấn An ninh Quốc gia sẽ đệ trình một báo cáo và khuyến nghị lên Tổng thống để có chỉ đạo và hành động tiếp theo”.