Cơ quan quản lý Texas cho phép các ngân hàng được điều lệ của tiểu bang nắm giữ Bitcoin

Austin Skyline in the evening and bluehour

Hạ viện Texas đã thông qua dự luật công nhận tiền điện tử theo luật thương mại vào tháng trước.

Một cơ quan quản lý bang Texas đã chính thức xác nhận rằng các ngân hàng có điều lệ của bang Texas được phép lưu trữ các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) cho khách hàng của họ.

Bộ Ngân hàng Texas, một cơ quan quản lý của tiểu bang điều hành các ngân hàng tiểu bang và giám sát các dịch vụ tài chính, đã đưa ra một thông báo vào thứ Năm cho biết rằng các ngân hàng địa phương được phép cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong tiểu bang.

Cơ quan này lưu ý rằng các ngân hàng Texas “có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ lưu ký tiền ảo, miễn là ngân hàng có các giao thức phù hợp để quản lý rủi ro một cách hiệu quả và tuân thủ luật hiện hành”.

Cơ quan quản lý giải thích ngắn gọn về tiền điện tử, nhấn mạnh rằng tiền ảo không tồn tại ở dạng vật chất, mà trên một chuỗi khối và do đó yêu cầu chủ sở hữu giữ khóa riêng để truy cập chúng. Cơ quan chức năng còn tuyên bố rằng các ngân hàng có thể thay mặt khách hàng lưu trữ tiền điện tử, bằng cách giữ các bản sao khóa cá nhân của khách hàng hoặc giữ tài sản trực tiếp trong quyền giám sát của ngân hàng bằng cách tạo khóa riêng mới do ngân hàng nắm giữ.

“Cũng như phương thức dịch vụ lưu ký, ngân hàng có một số tùy chọn lưu trữ an toàn, mỗi tùy chọn có các đặc điểm riêng biệt liên quan đến mức độ bảo mật và khả năng tiếp cận. Ngân hàng sẽ phải xác định lựa chọn lưu trữ nào phù hợp nhất với hoàn cảnh, ”cơ quan này viết.

Bộ cũng đề cập rằng ngân hàng nên xác nhận sự tồn tại của phạm vi bảo hiểm đầy đủ với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm của mình như một biện pháp để bảo vệ việc nắm giữ tiền điện tử của mình.

Thông báo quy định được đưa ra ngay sau khi các thành viên của Hạ viện Texas thông qua dự luật công nhận tiền điện tử theo luật thương mại vào tháng trước. Các khu vực pháp lý khác ở Hoa Kỳ như Wyoming và Nebraska đã tích cực áp dụng các dịch vụ lưu ký tiền điện tử bởi các ngân hàng được nhà nước điều hành, với Wyoming thuê sàn giao dịch Kraken là ngân hàng tiền điện tử đầu tiên của họ vào tháng 9 năm ngoái. Các ngân hàng được điều lệ liên bang cũng đã nhận được ủy quyền cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử vào tháng 7 năm 2020.