Ripple công bố đề xuất cho các sidechains liên kết để giữ cho sổ cái chính gọn gàng

Thay vì mở rộng chức năng của sổ cái chính, các nhà phát triển của Ripple lập luận rằng việc sử dụng các sidechains liên kết sẽ giúp duy trì sự tinh gọn và hiệu quả của blockchain cho các khoản thanh toán.

Các nhà phát triển của Ripple đã tương tác với các phản hồi và đề xuất rằng họ mở rộng Sổ cái XRP, hoặc XRPL, để tích hợp các chức năng như hợp đồng thông minh. Sau này đã trở thành một tính năng chính của không gian tài chính phi tập trung đang bùng nổ, nhưng những người tạo ra Ripple tuyên bố rằng một giải pháp khác sẽ tốt hơn cho XRPL tập trung vào thanh toán.

Giải pháp này có dạng mà họ gọi là “các chuỗi phụ liên kết” tức là các sổ cái song song có thể hỗ trợ thử nghiệm của các nhà phát triển và các mối quan tâm chuyên biệt, cho dù dành cho DeFi hay các trường hợp sử dụng khác. Sử dụng sidechains có thể giúp XRPL chính được sắp xếp hợp lý và hiệu quả trong khi mở rộng chức năng của hệ sinh thái XRP rộng lớn hơn bằng cách cung cấp khả năng tương tác cho các hợp đồng thông minh gốc và các tính năng khác.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng tương tác này, những người sáng tạo của Ripple đang đề xuất một phần của phần mềm “liên kết”, được kết nối ở một đầu với ainnet XRPL và mặt khác, với một hoặc nhiều sidechains. Mỗi chức năng trong số này hoạt động như một chuỗi khối riêng của chúng nhưng chúng sử dụng XRP làm tài sản chính; hơn nữa, hệ thống liên kết hỗ trợ việc chuyển XRP và phát hành mã thông báo giữa chúng và sổ cái chính.

Người xác nhận vận hành ít nhất một sidechain sẽ đủ điều kiện để chạy phần mềm liên kết. Để tích hợp phần mềm mới này, Ripple cho biết họ chỉ cần thực hiện “hai thay đổi nhỏ” đối với hoạt động của mạng XRPL. Các tính năng mới trên phần mềm máy chủ XRPL sẽ cho phép nó hoạt động trong một chuỗi phụ nhưng các tính năng này sẽ không được kích hoạt trên chính mạng chính. Phác thảo thêm về hệ thống liên kết, Giám đốc công nghệ của Ripple, David Schwartz viết:

“Mỗi sidechain sẽ có một tài khoản ‘tin cậy’ trên XRPL Mainnet. Tài khoản này có thể giữ tài sản trên XRPL thay mặt cho người dùng sidechain. Tài khoản sẽ sử dụng nhiều ký hiệu hoặc khóa ngưỡng với người ký là người xác thực của sidechain. Mỗi nhà điều hành trình xác thực sidechain đăng ký một khóa ký để ký các giao dịch trên XRPL; do đó, những người xác thực của sidechain có thể tạo chung các giao dịch để quản lý tài khoản Mainnet của sidechain. “

Mỗi sidechain có thể chọn sử dụng XRP làm tài sản gốc hoặc có tài sản gốc mới của riêng mình. Trong trường hợp trước đây, tài khoản của chuỗi bên trên mạng chính sẽ chứa tổng số XRP nắm giữ được tin tưởng để sử dụng trên sidechain. Trong phần sau, tài khoản mainnet của sidechain có thể được sử dụng để phát hành tài sản gốc mới trên XRPL Mainnet.

Schwartz nói rằng lợi thế của hệ thống liên hợp là cách tiếp cận rủi ro thấp, khả năng mở rộng quy mô theo chiều ngang, hỗ trợ đơn giản cho các thử nghiệm blockchain mới và tầm nhìn dài hạn có thể phù hợp với bộ công cụ đang phát triển và phản hồi liên tục về các phát triển sidechain mới.

Như đã báo cáo trước đây, sidechains đã trở thành một cách tiếp cận phổ biến cho các nhà phát triển blockchain để thử các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề về quy mô và tích hợp các chức năng mới vào hệ sinh thái blockchain đã được thiết lập như Ethereum.