Ấn Độ sử dụng Blockchain Ethereum để xác minh chứng chỉ văn bằng

Quan hệ đối tác mới với LegitDoc đặt Ấn Độ vào số những người sớm áp dụng để triển khai hệ thống quản trị điện tử cho giáo dục đại học.

Chính phủ Maharashtra gần đây đã công bố quan hệ đối tác với công ty khởi nghiệp blockchain của Ấn Độ LegitDoc để triển khai hệ thống thông tin xác thực được cung cấp bởi Ethereum để cung cấp chứng chỉ văn bằng chống giả mạo.

Để chống lại sự gia tăng giả mạo tài liệu, Ủy ban Phát triển Kỹ năng Bang Maharashtra (MSBSD) phản đối câu chuyện cấm tiền điện tử của Ấn Độ về việc sử dụng các blockchain công khai dựa trên Ethereum. Trong một tuyên bố độc quyền với Cointelegraph, Giám đốc điều hành của LegitDoc, Neil Martis nhấn mạnh rằng mặc dù các chứng chỉ được xác minh bằng phương pháp thủ công truyền thống, MSBSD sẽ bắt đầu chỉ ủng hộ phương pháp xác minh kỹ thuật số cho tất cả các yêu cầu xác minh thủ công bắt đầu từ năm sau.

Thể hiện sự quan tâm từ các cơ quan chính quyền địa phương khác, Martis nói thêm:

“Chúng tôi có lệnh làm việc tích cực từ Chính phủ Karnataka (Cục Công nghệ Thông tin và Công nghệ Sinh học). Chúng tôi đang đàm phán với Chính phủ Telangana (bộ phận giáo dục trường học) và bộ phận giáo dục Đại học & Kỹ thuật của Maharashtra để triển khai LegitDoc cho cộng đồng sinh viên của họ. ”

Các tổ chức chính thống như Viện Công nghệ Quốc gia (Surathkal) và Đại học Ashoka đang đàm phán để triển khai một giải pháp tương tự nhằm chống lại nạn giả mạo tài liệu đang diễn ra, Martis nói.

Quan hệ đối tác với LegitDoc đặt Ấn Độ vào số những người áp dụng sớm để triển khai hệ thống quản trị điện tử cho giáo dục với Viện Công nghệ Massachusetts, Malta và Singapore.

Trích dẫn khả năng của blockchain trong việc hạn chế gian lận liên quan đến giả mạo tài liệu, Anil Jadhao, chủ tịch của MSBSD, đã chỉ ra:

“Trong 10 năm qua, tình trạng giả mạo các tài liệu do chính phủ ban hành ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín cho các bên liên quan.”

Theo dõi việc triển khai bằng tốt nghiệp blockchain chống giả mạo của MIT, Cointelegraph đã báo cáo quan điểm của Stuart Madnick rằng blockchain đi kèm với một loạt thách thức độc đáo của nó.

Như một lời cảnh báo, Madnick đã chọn:

“Điểm mấu chốt là trong khi hệ thống blockchain đại diện cho những tiến bộ trong mã hóa và bảo mật, nó dễ bị tấn công theo một số cách giống như công nghệ khác, cũng như có những lỗ hổng mới duy nhất đối với blockchain. Trên thực tế, những hành động hoặc sự không hoạt động của con người vẫn gây ra những hậu quả đáng kể cho an ninh blockchain ”.