Đề xuất mới của EU có vẻ sẽ thắt chặt các quy định gửi tiền điện tử

90252380 - stack of bitcoin coins on eu flag. situation of bitcoin and other cryptocurrencies in european union concept. 3d rendering

Ủy ban Châu Âu tìm cách chặn các giao dịch chuyển tiền mã hóa lớn, ẩn danh trong nỗ lực hạn chế hoạt động rửa tiền.

Ủy ban Châu Âu đã đệ trình một đề xuất mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử thu thập thêm thông tin về Chống rửa tiền từ những người sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền. Mục đích đã nêu của đề xuất này là ngăn chặn sự lan truyền sâu rộng hơn nữa của hoạt động rửa tiền trong Liên minh Châu Âu.

Theo đề xuất này, các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện chuyển khoản phải có tên của người khởi tạo chuyển khoản, số tài khoản, nơi tài khoản tồn tại và nơi tài khoản được sử dụng để xử lý giao dịch. Địa chỉ của người khởi tạo, số tài liệu cá nhân chính thức, số ID khách hàng hoặc ngày và nơi sinh cũng sẽ được yêu cầu theo đề xuất. Tương tự, các nhà cung cấp dịch vụ cũng cần đảm bảo rằng tên và số tài khoản của người thụ hưởng được bao gồm trong quá trình chuyển tiền, cùng với thông tin về nơi tài khoản đó tồn tại. Nhà cung cấp tài sản tiền điện tử của người thụ hưởng cũng sẽ cần các thủ tục để phát hiện xem thông tin về người khởi tạo chuyển khoản được bao gồm hay bị thiếu.

Các yêu cầu thông tin bổ sung này sẽ có hiệu lực khi chuyển khoản vượt quá 1.000 euro hoặc khi một loạt các khoản thanh toán dường như được liên kết và tổng số tiền vượt quá 1.000 euro, “để không làm giảm hiệu quả của hệ thống thanh toán và dịch vụ chuyển tài sản tiền điện tử và để để cân bằng rủi ro thúc đẩy các giao dịch ngầm do các yêu cầu nhận dạng quá nghiêm ngặt chống lại mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn gây ra bởi các khoản chuyển tiền nhỏ ”, ủy ban cho biết trong đề xuất.

Trong trường hợp có một loạt các khoản thanh toán vượt quá 1.000 euro dường như không được kết nối với nhau, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không cần xác minh thông tin trừ khi nó “tác động đến việc thanh toán các khoản tiền bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử ẩn danh” hoặc nhà cung cấp “có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố”.

Các yêu cầu cập nhật là một phần của bốn đề xuất lập pháp do Ủy ban châu Âu đưa ra hôm thứ Ba. Tất cả các đề xuất đều nhằm mục đích cải thiện khả năng phát hiện các giao dịch đáng ngờ và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Nghị viện châu Âu sẽ có tiếng nói cuối cùng về các đề xuất và có thể mất đến hai năm trước khi các đề xuất trở thành luật.