IRS sửa đổi biểu mẫu thuế về tiền điện tử – Hiện đang tập trung vào các giao dịch tiền điện tử chịu thuế

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã sửa đổi câu hỏi về tiền điện tử được hỏi trên biểu mẫu thuế chính của Hoa Kỳ. Giảm phạm vi câu hỏi, IRS hiện tập trung vào các giao dịch tiền điện tử chịu thuế.

Câu hỏi về tiền điện tử mới về Biểu mẫu thuế 1040

IRS đã công bố dự thảo Biểu mẫu 1040 cho năm thuế 2021 vào thứ Năm. Biểu mẫu 1040 là biểu mẫu thuế chính được sử dụng để khai thuế thu nhập cá nhân ở Hoa Kỳ. Biểu mẫu dự thảo cho thấy rằng cơ quan thuế đã sửa đổi một chút câu hỏi về tiền điện tử.

Câu hỏi về tiền điện tử hiện có nội dung: “Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021, bạn có nhận, bán, trao đổi hoặc xử lý bất kỳ khoản lãi tài chính nào bằng bất kỳ loại tiền ảo nào không?”

Trước đây, câu hỏi có nội dung: “Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2020, bạn có nhận, bán, gửi, trao đổi hoặc thu được bất kỳ khoản lãi tài chính nào bằng bất kỳ loại tiền ảo nào không?”

Dự thảo Biểu mẫu 1040 IRS cho năm 2021.

Đối với năm 2021, IRS đã loại bỏ từ “gửi” và thay thế “mua” bằng “xử lý”.

IRS Biểu mẫu 1040 cho năm 2020.

Shehan Chandrasekera, Trưởng bộ phận Chiến lược Thuế tại công ty phần mềm thuế Cointracker, giải thích rằng “Câu hỏi sửa đổi chỉ hỏi về các giao dịch chịu thuế của bạn so với phạm vi rộng hơn nhiều của phiên bản 2020.”

Ông nhấn mạnh: “Mặc dù những thay đổi này không có tác động lớn đến thuế của bạn, nhưng nó gợi ý về những gì IRS đã học được từ phiên bản 2020 và hướng đi của nó,” giải thích thêm:

Trong câu hỏi đã sửa đổi, bạn không phải chọn “Có” nếu bạn gửi tiền điện tử giữa các ví / sàn giao dịch hoặc mua chúng, cả hai đều là giao dịch không chịu thuế.