MicroStrategy tiếp tục đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trong khi nắm giữ 105.085 BTC

Nền tảng phân tích doanh nghiệp hàng đầu MicroStrategy đã công bố báo cáo tài chính cho quý 2 năm 2021 vào thứ Năm và hài lòng với khoản đầu tư chiến lược của công ty vào tài sản kỹ thuật số và sẽ tiếp tục triển khai quỹ để đầu tư vào “chiến lược tài sản kỹ thuật số”.

Michael J. Saylor, Giám đốc điều hành của MicroStrategy Incorporated, tuyên bố rằng khoản tài trợ gần đây đã tăng lượng nắm giữ Bitcoin của công ty ông, loại tiền điện tử chính thống, lên tới 105.085 Bitcoin.

MacroStrategy LLC, một công ty con của MicroStrategy, nắm giữ khoảng 92.079 Bitcoin. Vào thời điểm viết bài, Bitcoin một lần nữa đứng trên rào cản tâm lý $ 40K và đang giao dịch ở mức $ 40.018,06, theo Coinmarketcap.

Với mức giá ngày nay, công ty tình báo kinh doanh MicroStrategy nắm giữ tổng giá trị 4,2 tỷ bitcoin.

Giám đốc điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor, nói rằng:

“Chúng tôi tiếp tục hài lòng về kết quả thực hiện chiến lược tài sản kỹ thuật số của mình. Đợt huy động vốn mới nhất của chúng tôi cho phép chúng tôi mở rộng lượng nắm giữ kỹ thuật số của mình, hiện đã vượt quá 105.000 bitcoin. Trong tương lai, chúng tôi dự định tiếp tục triển khai thêm vốn vào chiến lược tài sản kỹ thuật số của mình. “

Theo dữ liệu báo cáo tài chính quý 2, tính đến ngày 30 tháng 6, giá trị thị trường của Bitcoin hiện do MicroStrategy nắm giữ trên cơ sở chi phí tài sản kỹ thuật số không phải GAAP và giá trị thị trường không phải GAAP (Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung) lần lượt là 2,741 tỷ USD và 3,653 tỷ USD. Giá của mỗi bitcoin được tính theo hai phương pháp kế toán này lần lượt là $ 26.080 và $ 34.763.

MicroStrategy báo cáo doanh thu trong quý là 125,4 triệu đô la, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý tăng từ 78,3% lên 81,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng tỷ suất lợi nhuận gộp cao là 102,3 triệu đô la.