Phân bổ địa lý khai thác Bitcoin thay đổi khi Hoa Kỳ trở thành người hưởng lợi lớn nhất

Mọi thứ không hề khả quan đối với hoạt động khai thác Bitcoin (BTC) ngay cả trước khi chính quyền Trung Quốc tăng cường đàn áp lĩnh vực này vào tháng 5.

Nghiên cứu gần đây do Trung tâm Tài chính Thay thế Cambridge (CCAF) thực hiện chỉ ra rằng thị phần khai thác của Trung Quốc đã giảm từ 75,5% vào tháng 9 năm 2019 xuống còn 46% vào tháng 4 năm 2021.

Kết quả là, việc khai thác BTC đã trở nên phân tán theo địa lý hơn, như ghi nhận của Tài liệu về Bitcoin. Công ty phân tích tiền điện tử giải thích:

“Việc khai thác bitcoin đang trở nên phân tán theo địa lý hơn – Trung Quốc hiện chỉ có ít hơn 50% tổng hashrate, trong đó Hoa Kỳ là nước hưởng lợi lớn nhất. Giống như Internet mở, sự chuyển dịch của cải từ Đông sang Tây ”.

Image

Do đó, Hoa Kỳ trở thành người hưởng lợi lớn nhất và lĩnh vực khai thác BTC dường như đang chuyển từ phương Đông sang phương Tây.

Nghiên cứu của CCAF tiết lộ rằng hashrate của Hoa Kỳ đã tăng vọt lên 16,8% từ hơn 4%. Kazakhstan, Nga và Iran là những người hưởng lợi khác.

Hashrate được sử dụng để đo sức mạnh xử lý của mạng BTC. Do đó, nó cho phép máy tính xử lý và giải quyết các vấn đề cho phép các giao dịch được chấp thuận và xác nhận trên toàn mạng.

Hashrate của Bitcoin giảm 52,5% sau lệnh cấm của Trung Quốc

Theo nhà cung cấp số liệu trên chuỗi CryptoCompare:

“Sau lệnh cấm của Trung Quốc, hashrate của BTC đã giảm 52,5% – từ 181,61 triệu TH/s vào ngày 13 tháng 5 xuống còn 86,19 triệu TH / giây vào ngày 2 tháng 7. Các mức này đã không được nhìn thấy kể từ năm 2019 khi hashrate trung bình là 90,45 triệu TH/S.”

Image

Vào ngày 14 tháng 7, An Huy, một tỉnh phía đông Trung Quốc, đã trở thành khu vực mới nhất đóng cửa tất cả các hoạt động khai thác tiền điện tử, với lý do thiếu điện trầm trọng.

Một số nhà phân tích tiền điện tử trước đây đã thừa nhận rằng việc khai thác BTC có thể trở nên lợi nhuận hơn và dễ tiếp cận hơn sau lệnh cấm của Trung Quốc và Hoa Kỳ có vẻ sẽ gặt hái được nhiều lợi nhuận từ sự phát triển này.