Sở giao dịch chứng khoán Philippines để mắt đến Giao dịch tiền điện tử – Nói ‘Đó là một loại tài sản mà chúng ta không thể bỏ qua’

Sở giao dịch chứng khoán quốc gia của Philippines, PSE, cho biết tiền điện tử là “một loại tài sản mà chúng ta không thể bỏ qua nữa”. Sàn giao dịch chứng khoán nói thêm rằng giao dịch tiền điện tử “nên được thực hiện tại PSE”, dựa trên cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

Sở giao dịch chứng khoán Philippines (PSE), sàn giao dịch chứng khoán quốc gia của Philippines, được cho là đang chú ý đến giao dịch tiền điện tử. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ramon Monzon cho biết hôm thứ Sáu rằng PSE nên là nền tảng trao đổi tài sản tiền điện tử, CNN Philippines đưa tin hôm thứ Sáu.

Lưu ý rằng vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp lãnh đạo cao nhất hai tuần trước, Monzon nói, “Đó là một loại tài sản mà chúng tôi không thể bỏ qua nữa.” Anh ấy được trích dẫn nói:

Nếu có bất kỳ sự trao đổi nào đối với tiền điện tử, thì nó nên được thực hiện tại PSE. Tại sao? Thứ nhất, đó là vì chúng tôi có cơ sở hạ tầng giao dịch. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi sẽ có thể có các biện pháp bảo vệ bảo vệ nhà đầu tư, đặc biệt là với một sản phẩm như tiền điện tử.

Anh ấy giải thích rằng nhiều người bị thu hút bởi tiền điện tử “vì sự biến động”. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng “Giàu có tức thì cũng có thể là nghèo ngay lập tức”.

Giám đốc sở giao dịch chứng khoán giải thích thêm: “Thật không may, chúng tôi không có đủ khả năng để thực hiện điều đó ngay từ bây giờ các quy tắc kasi wala pa tayong từ cơ quan quản lý eh (vì chúng tôi chưa có quy định từ cơ quan quản lý),” theo ấn phẩm. Anh ấy cũng chọn:

Chúng tôi đang chờ đợi các quy tắc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về cách thức giao dịch tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số sẽ được điều chỉnh.

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ngân hàng trung ương của Philippines, đã đăng ký 17 nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử cho đến nay.

Ngân hàng trung ương đã thiết lập các hướng dẫn mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử vào tháng 1 sau khi nhận thấy “sự tăng trưởng nhanh chóng” trong việc sử dụng tiền điện tử trong ba năm qua. Ngân hàng trung ương viết: “Đã đến lúc chúng ta mở rộng phạm vi các quy định hiện hành để thừa nhận bản chất đang phát triển của sự đổi mới tài chính này và đặt ra các kỳ vọng quản lý rủi ro tương xứng,” ngân hàng trung ương viết.