Thượng nghị sĩ Warren truy vấn chủ tịch SEC về việc thiếu bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử

Cựu ứng cử viên tổng thống đã viết thư cho chủ tịch SEC để có câu trả lời về các kế hoạch cho các giao thức bảo vệ người tiêu dùng tiền điện tử ở Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ và cựu tổng thống Hoa Kỳ, Elizabeth Warren, một lần nữa đã đưa ra cảnh báo về môi trường pháp lý hiện tại đối với tiền điện tử trong nước.

Theo Reuters, Warren đã viết thư cho Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, yêu cầu câu trả lời về phạm vi giám sát tiền điện tử của SEC trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng.

Trong một tuyên bố do Warren đưa ra, chủ tịch Tiểu ban về Chính sách Kinh tế đã cảnh báo về việc thiếu sự bảo vệ cho các nhà đầu tư tiền điện tử trước các hoạt động của những kẻ lừa đảo, nói thêm:

“Những lỗ hổng quy định này gây nguy hiểm cho người tiêu dùng và nhà đầu tư và làm suy yếu sự an toàn của thị trường tài chính của chúng tôi. SEC phải sử dụng toàn quyền của mình để giải quyết những rủi ro này, và Quốc hội cũng phải đẩy mạnh để thu hẹp những lỗ hổng quy định này ”.

Theo Reuters, lá thư của Warren gửi cho Gensler đã yêu cầu chủ tịch SEC xác định xem liệu các sàn giao dịch tiền điện tử có đang làm suy yếu mục tiêu của ủy ban là đảm bảo một môi trường thị trường đầu tư công bằng hay không.

Đối với Warren, việc thiếu các luật bảo vệ nhà đầu tư cơ bản hiện tại đối với thị trường tiền điện tử “không rõ ràng và dễ bay hơi” là “không bền vững”. Gensler được cho là có đến ngày 28 tháng 7 để trả lời câu hỏi của Warren.

Như đã báo cáo trước đây của Cointelegraph, Warren là một nhà phê bình tiền điện tử nổi tiếng, người đã mô tả các loại tiền kỹ thuật số là “tiền tư nhân không có thật” trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng Sáu.

Thật vậy, lời khiển trách chống tiền điện tử của thượng nghị sĩ lặp lại những quan điểm được chia sẻ trong phiên điều trần, nơi bà mô tả tiền điện tử là một “khoản đầu tư tệ hại”.

Một số quan chức chính quyền, bao gồm Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cũng là những nhà phê bình thẳng thắn về tiền điện tử.