Độ khó khai thác Bitcoin đạt mức cao nhất trong một tháng

Độ khó khai thác của Bitcoin đã đạt mức cao mới trong một tháng, với chỉ số mạng tăng lần thứ ba trong 30 ngày qua.

Theo thu thập từ nền tảng dữ liệu, Coinwarp, Độ khó Bitcoin hiện tại là 17,62 T ở khối 697,657, dẫn đến độ khó khai thác Bitcoin tăng 3,86% trong 24 giờ qua.

MINING DIFF.png

Độ khó ngày càng tăng trong mạng đã được điều chỉnh hai lần từ 14,4964 T trở lại vào ngày 31 tháng 7 và 15,5561 T vào đầu tháng này vào ngày 13 tháng 8. Sự tăng trưởng ổn định của độ khó khai thác đã cho thấy sự gia tăng dần sức mạnh tính toán được cắm vào mạng Bitcoin sau khi sự gián đoạn lớn từ sự đàn áp của Trung Quốc đối với các hoạt động khai thác.

Độ khó khai thác, một thước đo về mức độ khó hay dễ dàng để tạo ra Bitcoin mới, thường bị ảnh hưởng liên quan đến số lượng máy được cắm vào mạng. Càng nhiều thiết bị hoạt động để giải các câu đố khối, độ khó càng khó và điều ngược lại cũng diễn ra. Sự bù đắp của Trung Quốc đã cắm số lượng thợ đào ngoại tuyến kỷ lục, buộc độ khó phải tự điều chỉnh.

Hàm ý đối với những người khai thác hiện tại

Đối với những người khai thác Bitcoin hoạt động từ các khu vực khác ngoài Trung Quốc, khó khăn trong khai thác sụt giảm là một tin tốt vì nó làm giảm nỗ lực cần thiết để tạo ra Bitcoin mới như một phần thưởng cho việc giúp duy trì mạng lưới.

Khó khăn khai thác vẫn nằm dưới lệnh cấm trước Trung Quốc và toàn bộ sự tham gia đã chứng tỏ lợi nhuận nhiều hơn cho những người hiện đang kinh doanh. Với việc điều chỉnh độ khó khai thác hai tháng một lần, sức hấp dẫn của toàn bộ liên doanh có thể giảm đi khi nhiều thợ đào tìm thấy nhà ở các khu vực như Canada, Kazakhstan, Hoa Kỳ và các điểm nóng khai thác Bitcoin mới nổi khác trên thế giới.

Bitcoin đang phản ứng tiêu cực với sự gia tăng khó khăn vì nó hiện đang giao dịch ở mức 47.019,63 đô la, mức giảm 0,77% trong 24 giờ qua theo dữ liệu từ CoinMarketCap.