Dự thảo luật chuyển đổi kỹ thuật số sẽ cho phép người dùng thanh toán thế chấp bằng tiền điện tử ở Tây Ban Nha

Một đề xuất mới về luật chuyển đổi kỹ thuật số, được viết bởi một nhóm các nhà lập pháp ở Tây Ban Nha sẽ giới thiệu khả năng thanh toán các khoản thế chấp bằng tiền điện tử. Dự thảo luật cũng đưa ra các ưu đãi khác nhau cho các công ty và tổ chức sử dụng và phát triển các giải pháp sử dụng các công nghệ này, bao gồm cả việc cắt giảm thuế. Các ngân hàng cũng được đưa vào quy định và dự thảo bao gồm việc sử dụng các hợp đồng thông minh để quản lý một số quy trình trong các tổ chức này.

Tây Ban Nha sẽ bao gồm tiền điện tử trong hệ thống thế chấp của mình

Một dự thảo mới về luật chuyển đổi kỹ thuật số, được trình bày bởi một nhóm các nhà lập pháp từ Đảng Bình dân ở Tây Ban Nha, sẽ điều chỉnh và hợp pháp hóa một số công nghệ mới như tiền điện tử, blockchain và AI trong nước. Trong số nhiều đề xuất của mình, nó xem xét khả năng chủ sở hữu nhà thanh toán các khoản thế chấp của họ bằng tiền điện tử, lôi kéo việc sử dụng các tài sản này làm phương tiện trao đổi. Nhưng đề xuất cũng mở rộng chức năng này cho các công ty đầu tư để tạo ra tiền điện tử của riêng họ để mua các khoản thế chấp từ các ngân hàng.

Đề xuất cũng đề cập đến việc hiện đại hóa cấu trúc của các ngân hàng, có thể sử dụng blockchain, tiền điện tử và hợp đồng thông minh để thực hiện các quy trình thông thường như quản lý thế chấp và hợp lý hóa các khoản bồi thường và thanh toán bắt nguồn từ các chính sách bảo hiểm. Các công nghệ chuỗi khối cũng được dự kiến ​​sử dụng trong các ứng dụng chuỗi cung ứng và trong các quy trình y tế.

Cắt giảm thuế cho sử dụng tiền điện tử

Dự thảo được đề xuất bao gồm một số miễn thuế cho các công ty và tổ chức cung cấp giải pháp và phát triển các công nghệ này trên đất Tây Ban Nha. Việc cắt giảm thuế cho các công ty này được đề xuất lên tới 25% và thậm chí nhiều hơn, tùy thuộc vào một số điều kiện. Các công ty sử dụng tiền điện tử cũng có thể nộp đơn xin khấu trừ đổi mới công nghệ. Điều này sẽ lôi kéo việc sử dụng tiền điện tử vì nó mang lại lợi ích rõ ràng cho việc sử dụng chúng.

AI và Internet of Things (IoT), những công nghệ mới nổi cũng có mặt trong một số giải pháp cũng được quy định trong dự thảo, mang lại một số lợi ích cho các nhà cung cấp dịch vụ này.

Tây Ban Nha đã rất tích cực khi điều chỉnh công nghệ và tiền điện tử lớn. Mới tháng trước, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua luật chống gian lận nhằm đưa ra các hình phạt khắc nghiệt đối với những người dùng không tiết lộ việc nắm giữ tiền điện tử của họ vì mục đích thuế. Luật này cũng thiết lập các giới hạn về số lượng euro có thể được thanh toán bằng tiền mặt cho mỗi giao dịch, với mục tiêu cải thiện việc thu thuế và kiểm soát sự luân chuyển vốn trên toàn quốc và khu vực châu Âu.