Khối lượng giao dịch Bitcoin đạt mức cao hàng tháng khi việc áp dụng tiền điện tử tăng hơn 881% vào năm ngoái

Bitcoin đã trải qua sự gia tăng về khối lượng giao dịch, do nó đạt mức cao nhất trong 1 tháng là 47.433.025 BTC, theo công nhận của công ty phân tích tiền điện tử Glassnode.

Tiền điện tử hàng đầu gần đây đã phá vỡ mức tâm lý $ 50K lần đầu tiên sau hai tháng khi nhiều tổ chức rót vốn đầu tư vào. Ví dụ: các địa chỉ nắm giữ hơn 1.000 BTC đạt mức cao nhất trong 6 tháng, điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ.

Do đó, những yếu tố này minh họa lý do tại sao khối lượng giao dịch của Bitcoin chứng kiến ​​một động lực đi lên.

Sự chấp nhận tiền điện tử toàn cầu tăng vọt

Theo một báo cáo gần đây của Chainalysis, tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử toàn cầu đã tăng cao, được thúc đẩy bởi các yếu tố như giao dịch P2P gia tăng.

Nhà cung cấp thông tin chi tiết về blockchain đã giải thích:

“Vào cuối quý 2 năm 2020, sau một giai đoạn tăng trưởng ít, tổng số người áp dụng toàn cầu ở mức 2,5 dựa trên điểm chỉ số quốc gia tổng hợp của chúng tôi. Vào cuối quý 2 năm 2021, tổng số điểm đó là 24, cho thấy mức độ áp dụng toàn cầu đã tăng hơn 2300% kể từ quý 3 năm 2019 và hơn 881% trong năm ngoái.”

Khối lượng giao dịch P2P chiếm một tỷ lệ phần trăm đáng kể trong tất cả các hoạt động tiền điện tử, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi như Việt Nam, Kenya, Nigeria và Venezuela.

Các yếu tố áp dụng khác nhau

Nghiên cứu lưu ý rằng các lý do tại sao việc tăng cường áp dụng tiền điện tử lại khác nhau trên khắp thế giới. Ví dụ: nhiều quốc gia đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử ở các thị trường mới nổi để chống lại sự mất giá của tiền tệ, gửi và nhận kiều hối cũng như thực hiện các giao dịch kinh doanh.

Mặt khác, việc áp dụng chủ yếu được thúc đẩy bởi đầu tư thể chế ở Bắc Mỹ, Tây Âu và Đông Á.

Trong khi đó, một báo cáo của Allied Market Research thừa nhận rằng thị trường tiền điện tử toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 1,49 tỷ đô la đăng ký vào năm 2020 lên 4,94 tỷ đô la vào năm 2030 trong khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12,8% từ năm 2021 đến năm 2030.

Nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Hoa Kỳ lưu ý rằng sự gia tăng lượng kiều hối từ nước ngoài, nhu cầu minh bạch trong hệ thống thanh toán và tiềm năng chưa được khai thác ở các nền kinh tế mới nổi sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trên thị trường tiền điện tử toàn cầu.