Valkyrie trở thành công ty thứ tư đăng ký ETF BTC

Các nhà quản lý tài sản hy vọng SEC sẽ cởi mở hơn với các ETF Bitcoin gắn liền với hợp đồng tương lai hơn là những người tập trung vào thị trường giao ngay.

Công ty dịch vụ tài chính thay thế, Valkyrie Digital Assets, đã trở thành công ty mới nhất nộp đơn đăng ký quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) cung cấp khả năng tiếp xúc gián tiếp với BTC thông qua các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt.

Theo dự thảo bản cáo bạch ngày 11 tháng 8, các hợp đồng tương lai Bitcoin sẽ được mua thông qua một công ty con có trụ sở tại Cayman Island do quỹ sở hữu hoàn toàn thông qua các sàn giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Bản cáo bạch cho biết thêm rằng ban đầu quỹ sẽ đầu tư độc quyền vào các hợp đồng Bitcoin được giao dịch trên Chicago Mercantile Exchange (CME), với ETF nhắm mục tiêu tổng giá trị danh nghĩa của các hợp đồng tương lai cơ bản của nó “gần bằng 100% tài sản ròng của quỹ càng tốt. ”

Valkyrie cũng đã nộp đơn xin ETF Bitcoin giao ngay theo Đạo luật Chứng khoán (1933) vào tháng 4, tuy nhiên hồ sơ mới được đưa ra một tuần sau khi chủ tịch SEC, Gary Gensler, gợi ý rằng ông có thể sẵn sàng chấp thuận các sản phẩm giao dịch trao đổi liên quan đến các hợp đồng tương lai BTC được quy định theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940.

Gensler cho biết: “Khi được kết hợp với các luật chứng khoán liên bang khác, Đạo luật 40 cung cấp các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư đáng kể.

“Với những biện pháp bảo vệ quan trọng này, tôi mong nhân viên xem xét các hồ sơ như vậy, đặc biệt nếu những hồ sơ đó chỉ giới hạn trong các hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch CME này.”

Nhà phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg, Eric Balchunas, lưu ý rằng Valkyrie hiện là người quản lý tài sản thứ tư nộp hồ sơ cho một quỹ ETF gắn với hợp đồng tương lai Bitcoin theo Đạo luật Công ty năm 1940 kể từ bài phát biểu của Gensler, sau bài phát biểu của ProShares, Invesco và VanEck.

Dựa trên những nhận xét gần đây của Gensler, Balchunas dự đoán dự đoán các quỹ có thể nhận được phán quyết từ SEC sớm nhất là vào tháng 11.

Công ty dịch vụ tài chính thay thế, Valkyrie Digital Assets, đã trở thành công ty mới nhất nộp đơn đăng ký quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) cung cấp khả năng tiếp xúc gián tiếp với BTC thông qua các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt.

Theo dự thảo bản cáo bạch ngày 11 tháng 8, các hợp đồng tương lai Bitcoin sẽ được mua thông qua một công ty con có trụ sở tại Cayman Island do quỹ sở hữu hoàn toàn thông qua các sàn giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Bản cáo bạch cho biết thêm rằng ban đầu quỹ sẽ đầu tư độc quyền vào các hợp đồng Bitcoin được giao dịch trên Chicago Mercantile Exchange (CME), với ETF nhắm mục tiêu tổng giá trị danh nghĩa của các hợp đồng tương lai cơ bản của nó “gần bằng 100% tài sản ròng của quỹ càng tốt. ”

Valkyrie cũng đã nộp đơn xin ETF Bitcoin giao ngay theo Đạo luật Chứng khoán (1933) vào tháng 4, tuy nhiên hồ sơ mới được đưa ra một tuần sau khi chủ tịch SEC, Gary Gensler, gợi ý rằng ông có thể sẵn sàng chấp thuận các sản phẩm giao dịch trao đổi liên quan đến các hợp đồng tương lai BTC được quy định theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940.

Gensler cho biết: “Khi được kết hợp với các luật chứng khoán liên bang khác, Đạo luật 40 cung cấp các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư đáng kể.”

“Với những biện pháp bảo vệ quan trọng này, tôi mong nhân viên xem xét các hồ sơ như vậy, đặc biệt nếu những hồ sơ đó chỉ giới hạn trong các hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch CME này.”

Nhà phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg, Eric Balchunas, lưu ý rằng Valkyrie hiện là người quản lý tài sản thứ tư nộp hồ sơ cho một quỹ ETF gắn với hợp đồng tương lai Bitcoin theo Đạo luật Công ty năm 1940 kể từ bài phát biểu của Gensler, sau bài phát biểu của ProShares, Invesco và VanEck.

Dựa trên những nhận xét gần đây của Gensler, Balchunas dự đoán dự đoán các quỹ có thể nhận được phán quyết từ SEC sớm nhất là vào tháng 11.