Quỹ tương hỗ Bitcoin mới giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp xúc với $ BTC

Một quỹ tương hỗ mới được thành lập để cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với bitcoin tiền điện tử hàng đầu mà không cần mua BTC thông qua sàn giao dịch hoặc quản lý bất kỳ khóa cá nhân hoặc khóa công khai nào để quản lý đồng tiền của họ.

ProFunds đã công bố trong một thông cáo báo chí về việc ra mắt Bitcoin Strategy ProFund, một quỹ tương hỗ bitcoin công khai ở Hoa Kỳ chuyên đầu tư vào các hợp đồng tương lai bitcoin. Mặc dù quỹ không đầu tư trực tiếp vào BTC, nhưng nó nhằm mục đích theo dõi hiệu suất giá của bitcoin trước các khoản phí và chi phí.

Trong bản phát hành, công ty lưu ý rằng quỹ mới loại bỏ nhu cầu của các nhà đầu tư phải mua bitcoin trên các sàn giao dịch hoặc giữ BTC của họ trong ví, và thay vào đó, tạo thuận tiện cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư khi tiếp xúc với tiền điện tử.

Giám đốc điều hành Michael L. Sapir của công ty được trích dẫn nói:

So với việc mua trực tiếp Bitcoin, có thể liên quan đến việc mở tài khoản mới với một bên không được kiểm soát, ProFund này cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với Bitcoin thông qua một hình thức và phương pháp đầu tư mà hàng chục triệu nhà đầu tư đã quen thuộc.

Sự ra mắt diễn ra vào thời điểm mà hàng chục công ty đầu tư đã nộp đơn để khởi động các quỹ giao dịch trao đổi gắn liền với Bitcoin, với việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trì hoãn các quyết định về những quỹ này trong thời gian có thể.

Mặc dù việc mua bitcoin đã trở nên dễ dàng hơn trong vài năm qua khi các ứng dụng như Revolut, Robinhood, PayPal và Ứng dụng tiền mặt bắt đầu cung cấp BTC cho người dùng của họ, Bloomberg lưu ý rằng một số nhà đầu tư và tổ chức bán lẻ muốn các sản phẩm có sự giám sát chặt chẽ hơn.

Quỹ bitcoin ProFunds có tổng tỷ lệ chi phí là 1,15%.