Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nam Phi nhắc lại: ‘Tiền điện tử không phải là tiền tệ’

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB), Lesetja Kganyago, đã nhắc lại niềm tin lâu đời của ngân hàng trung ương rằng tiền điện tử như bitcoin không phải là tiền tệ. Theo Kganyago, tài sản tiền điện tử, như anh thường gọi, không phải là tiền tệ vì chúng không đáp ứng được tiêu chuẩn cấu thành tiền tệ.

Kiểm tra tiền điện tử và tiền tệ

Trong nhận xét gần đây với Mills Soko, một giáo sư tại một trường đại học Nam Phi, Kganyago khẳng định rằng tiền điện tử như bitcoin chỉ đáp ứng một phần một trong ba đặc điểm chính của tiền tệ. Kganyago giải thích:

Một, nó phải là một phương tiện trao đổi được chấp nhận chung. Thứ hai, nó phải được chấp nhận như một kho chứa giá trị. Và thứ ba, nó phải là một đơn vị tài khoản. Tiền điện tử là một kho lưu trữ giá trị. Nó là một phương tiện trao đổi nhưng thường không được chấp nhận. Nó chỉ được chấp nhận bởi những người đang tham gia vào nó.

Tuy nhiên, mặc dù áp dụng lập trường này đối với tiền điện tử, thống đốc SARB khẳng định ngân hàng trung ương vẫn phải điều tiết những tài sản này bởi vì “mọi người đi và đầu tư vào tiền điện tử và khi họ mất tiền, họ hỏi chính phủ đã làm gì về nó.”

Công nghệ Blockchain hữu ích

Có thể dự đoán, Kganyago, cũng giống như nhiều đồng nghiệp của mình, ca ngợi công nghệ blockchain và nói rằng nó “có thể hữu ích ở nhiều khía cạnh khác”. Thống đốc cũng nhắc lại rằng SARB, giống như các ngân hàng trung ương trên thế giới, đang thử nghiệm công nghệ blockchain.

Khi được hỏi liệu SARB có kế hoạch điều chỉnh các công ty fintech giống như cách các ngân hàng được quản lý hay không, Kganyago lập luận rằng nếu hoạt động của các công ty đó bắt đầu giống với hoạt động của các thực thể được quản lý, ngân hàng trung ương sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc điều tiết. Anh ấy nói:

Vì vậy, nếu bạn là một công ty fintech và bạn nhận tiền gửi, chúng tôi sẽ quy định bạn giống như một người nhận tiền gửi. Nếu bạn là một công ty fintech và bạn thực hiện việc chuyển tiền, chúng tôi sẽ điều chỉnh bạn giống như một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Nếu bạn là một công ty fintech và bạn bán các hợp đồng bảo hiểm, chúng tôi sẽ điều chỉnh bạn như một công ty bảo hiểm.

Tuy nhiên, Kganyago tuyên bố rằng SARB hiểu “giá trị mà các công ty fintech mang lại cho lĩnh vực tài chính.” Theo ông, chính vì lý do này mà ngân hàng trung ương đã “tạo ra một trung tâm đổi mới tại Ngân hàng Dự trữ”.