Thượng viện Hoa Kỳ đề xuất sửa đổi dự luật cơ sở hạ tầng gây tranh cãi để xác định lại điều khoản của nhà môi giới tiền điện tử

Ba Thượng nghị sĩ Mỹ, bao gồm Thượng nghị sĩ Ron Wyden của Oregon, Thượng nghị sĩ Wyoming Cynthia Lummis, và Thượng nghị sĩ Pat Toomey của Pennsylvania, đã đề xuất sửa đổi Dự luật Cơ sở hạ tầng gây tranh cãi.

Ban đầu, dự luật đã phân loại một số thực thể tiền điện tử, bao gồm cả thợ mỏ, là nhà môi giới với nhu cầu báo cáo các giao dịch trị giá 10.000 đô la trở lên cho Sở thuế vụ (IRS).

Tuy nhiên, phiên bản sửa đổi đề xuất rằng định nghĩa về nhà môi giới không bao gồm bất kỳ ai trong lĩnh vực kinh doanh “xác thực các giao dịch sổ cái phân tán”, “phát triển tài sản kỹ thuật số hoặc các giao thức tương ứng của chúng,” hoặc xử lý phần mềm hoặc phần cứng khai thác. Định nghĩa này làm rõ dự luật, mà nhiều người coi là không lành mạnh cho sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử non trẻ nếu được thông qua.

“Trong khi Quốc hội nỗ lực để hiểu rõ hơn và lập pháp về các vấn đề xung quanh sự phát triển và giao dịch tiền điện tử, thì Quốc hội nên cảnh giác với việc áp đặt các quy định nặng nề có thể cản trở sự đổi mới”, Thượng nghị sĩPat Toomey bình luận về đề xuất sửa đổi. “Bằng cách làm rõ định nghĩa của nhà môi giới, sửa đổi của chúng tôi sẽ đảm bảo các trung gian phi tài chính như thợ đào, trình xác thực mạng và các nhà cung cấp dịch vụ khác không phải tuân theo các yêu cầu báo cáo được chỉ định trong gói cơ sở hạ tầng lưỡng đảng.”

Bản sửa đổi được đề xuất đã nhận được nhiều sự chấp nhận từ cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là Hiệp hội Blockchain bao gồm Coinbase, Coin Center, Ribbit Capital và Square. Những người chơi lớn trong hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số trước đây đã lưu ý rằng dự luật cơ sở hạ tầng “sẽ đặt ra những yêu cầu không thể thực hiện được đối với một ngành công nghiệp non trẻ”, giống như hệ sinh thái tiền điện tử.

Trong một tuyên bố chung do hiệp hội đưa ra, các công ty cho biết họ ủng hộ “các yêu cầu báo cáo hợp lý”.

Các công ty cho biết: “Việc làm rõ điều khoản để giải quyết mối lo ngại của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến các yêu cầu báo cáo trên các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động thay mặt cho khách hàng. “Chúng tôi hỗ trợ các yêu cầu báo cáo hợp lý và phù hợp với các yêu cầu áp dụng cho các dịch vụ tài chính truyền thống.”

Với việc Thượng viện dự kiến ​​sẽ nghỉ vào ngày 9 tháng 8, việc sửa đổi dự luật và các sửa đổi khác đối với dự luật rộng hơn có thể sẽ không có hiệu lực cho đến tháng 9, khi các nhà lập pháp tiếp tục họp toàn thể.