Bitcoin ngày 28 tháng 9

Vào ngày 27 tháng 9, Bitcoin (BTC) đã cố gắng phục hồi nhưng đã gặp phải ngưỡng kháng cự gần 44.000 đô la. Mặc dù BTC hiện đang giao dịch ở phần trên cùng của kênh song song giảm dần, không có tín hiệu tăng giá nào trong hành động giá.

BTC đã cố gắng vượt qua mức 44.000 đô la vào ngày 27 tháng 9 nhưng ngay lập tức bị từ chối (biểu tượng màu đỏ). Khu vực này từng là hỗ trợ vào tháng 8 và đầu tháng 9, nhưng sau sự cố ngày 20 tháng 9, nó trở thành vùng chống đối. Sự từ chối dẫn đến một cây nến giảm giá với bấc dài phía trên.

Các chỉ báo kỹ thuật của BTC đã chuyển sang tiêu cực khi cả RSI và MACD đều giảm, ngoài việc giao dịch dưới ngưỡng kháng cự. Trong khi chỉ báo RSI nằm dưới 50, MACD vừa đi vào vùng tiêu cực.

Nếu BTC tiếp tục giảm, $ 38,000 sẽ là mức hỗ trợ tiếp theo.

phan-tich-bitcoin
Biều đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: Tradingview

Một kênh song song giảm dần có thể được nhìn thấy trên biểu đồ sáu giờ, thường kết hợp các cấu trúc điều chỉnh.

BTC hiện đang giao dịch ở vùng thượng lưu của kênh. Nó cũng đang giao dịch trên mức hỗ trợ thoái lui 0,5 Fib một chút.

Các chỉ báo kỹ thuật đang giảm / chưa quyết định mặc dù nằm trên vùng hợp lưu của các mức hỗ trợ. MACD đã mất sức mạnh và hiện nằm trong vùng tiêu cực, trong khi chỉ báo RSI hiện đã giảm xuống dưới 50.

phan-tich-bitcoin
Biều đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: Tradingview

BTC đang di chuyển dọc theo đường hỗ trợ đi lên trên biểu đồ hai giờ và đã tạo ra ba mức thấp hơn kể từ ngày 21 tháng 9. Mặc dù điều này có vẻ là một sự hình thành tăng giá, nhưng giá không tăng.

Mức rào cản trước đó là 43.000 đô la được cho là hỗ trợ, nhưng nó đã bị phá vỡ trong lần thử nghiệm đầu tiên. Ngoài ra, cả MACD và RSI đều tiêu cực.

Trong khi mức thoái lui Fib 0,786 và đường hỗ trợ tăng cung cấp hỗ trợ đáng kể ở mức 41.500 đô la, thì chuyển động thị trường khó có thể thuận lợi.

phan-tich-bitcoin
Biều đồ BTC / USDT khung 2 giờ | Nguồn: Tradingview

Số lượng sóng lớn nhất có thể vẫn hướng đến một đợt điều chỉnh ABC từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, với sóng A: C có tỷ lệ giống hệt nhau là 1: 1. Sự hiện diện của một kênh song song giảm dần hỗ trợ thêm cho điều này.

Tuy nhiên, chuyển động kể từ mức thấp không có vẻ gì là bốc đồng, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu đây có phải là số lượng sóng chính xác hay không.

phan-tich-bitcoin
Biều đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: Tradingview

Số lượng sóng thay thế có thể đề cập đến chuyển động như một cấu trúc điều chỉnh A-B-C phẳng (trên) hoặc cấu trúc sóng 1-2 / 1-2 (dưới) trong tình huống giảm giá hơn (hình dưới).

Số lượng sóng chính xác không thể được biết vào thời điểm này.

phan-tich-bitcoin
Biều đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: Tradingview