Bitcoin và Ethereum đang trên đà khôi phục

Giá Bitcoin bắt đầu phục hồi trên ngưỡng kháng cự 42.500 USD. BTC đã phá vỡ mức 43.200 USD để chuyển sang vùng tích cực. Hiện tại (04:55 UTC) đang giao dịch trên 43.500 USD, nhưng nó có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự gần 44.400 USD.

Tương tự, hầu hết các altcoin lớn cũng đang phục hồi. ETH đã tăng gần 4% và nó có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 3.000 USD. XRP đã trở lại trên 0,950 USD, trong khi ADA đang củng cố dưới 2,15 USD và nó có thể đối mặt với các rào cản gần 2,20 USD.

Tổng vốn hóa thị trường

Nguồn: https://www.tradingview.com

Giá bitcoin

Sau khi hình thành mức cơ sở trên 42.000 USD, giá bitcoin bắt đầu tăng ổn định. BTC đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 43.000 USD và 43.200 USD. Giá hiện đang cho thấy những dấu hiệu tích cực, với một rào cản ngay lập tức gần mức 44.000 USD. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần mức 44.400 USD, trên đó giá thậm chí có thể xóa 45.000 USD.

Mặt khác, mức hỗ trợ ngay lập tức là gần 43.000 USD. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo hiện đang hình thành gần 42.500 USD, dưới mức giá có thể kiểm tra 42.000 USD.

Giá Ethereum

Giá Ethereum đã tăng tốc trên mức kháng cự 2.950 USD. ETH tăng gần 4% và đang giao dịch trên 3.000 USD. Nếu phe bò vẫn hoạt động, giá có thể tăng lên mức 3.100 USD. Vùng đột phá lớn tiếp theo là gần mức 3.120 USD và 3.150 USD.

Nếu có sự điều chỉnh giảm, mức hỗ trợ ban đầu là 2.980 USD. Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức 2.820 USD.