Các ứng dụng tiền điện tử được tải xuống nhiều nhất giữa các ứng dụng tài chính và ngân hàng

Danh sách các ứng dụng tài chính phổ biến nhất được thống trị bởi các công ty tiền điện tử.

Sự bùng nổ tiền điện tử vẫn tiếp tục, bằng chứng là danh sách từ Apptopia, chuyên giám sát các ứng dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Tờ Business Insider hàng ngày của NY cũng thu hút sự chú ý đến tình huống này và thực tế là những ứng dụng tiền điện tử đang kiểm soát các ứng dụng tài chính ngày nay.

28 ứng dụng tài chính phát triển nhanh nhất trong tuần thứ hai của tháng 9 – Business Insider

Như chúng ta có thể thấy trong bảng trên, có đến 3 ứng dụng tiền điện tử được xếp vào TOP5 ứng dụng phổ biến nhất và được tải xuống nhiều nhất.

Coinbase với nền tảng giao dịch PRO đứng đầu với mức tăng trưởng lên đến + 318,85%. Vị trí thứ hai thuộc về Voyager, cũng giao dịch tiền điện tử với mức tăng + 232,73%.

Công ty tiền điện tử cuối cùng xuất hiện trong TOP5 là công ty Binance nổi tiếng, còn được gọi là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới. Binance ghi nhận mức tăng người dùng ứng dụng là 120,34%.