Chủ tịch Fed Hoa Kỳ Jerome Powell nói rằng họ không đứng sau CBDC.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell đã chia sẻ tiến độ công việc của Fed về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã chia sẻ tiến trình công việc của Fed về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), đồng đô la kỹ thuật số. Ông nói: “Chúng tôi đang tích cực làm việc để đánh giá xem có nên ban hành CBDC hay không và nếu có thì dưới hình thức nào,” ông nói và cho biết thêm rằng ông không tin rằng Hoa Kỳ đã tụt hậu so với các nước khác trong lĩnh vực này. ” Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ trên CNBC hôm thứ Tư.

Ngân hàng trung ương phải duy trì một hệ thống tiền tệ và thanh toán ổn định vì lợi ích của công chúng.

Powell đã được yêu cầu cập nhật công việc của Fed về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). “Chúng tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là ngân hàng trung ương duy trì một hệ thống thanh toán và tiền tệ ổn định vì lợi ích của công chúng. Đó là một trong những công việc của chúng tôi, ”Powell bắt đầu. “Chúng ta cũng đang sống trong thời kỳ đổi mới mang tính chuyển đổi xung quanh thanh toán kỹ thuật số và chúng ta cần đảm bảo rằng Fed có thể tiếp tục cung cấp cho công chúng một hệ thống thanh toán và tiền tệ ổn định và đáng tin cậy”. Các ngân hàng trung ương trên khắp các quốc gia đang tích cực làm việc trên các loại tiền kỹ thuật số ở một mức độ nào đó.

“Có sự đổi mới rộng rãi của tư nhân.”

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cũng lưu ý thêm, “Có rất nhiều đổi mới tư nhân – rất nhiều trong số đó đang diễn ra ngoài vòng quy định. Sự đổi mới thật tuyệt vời. Nền kinh tế của chúng tôi chạy trên sự đổi mới. Tuy nhiên, khi tiền của công chúng được quan tâm, chúng tôi cần đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng, và ngày nay chúng thực sự không phải như vậy trong một số trường hợp. ” Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nói thêm:

Vì vậy, với suy nghĩ đó, và với việc tạo ra vô số tiền tệ tư nhân và các sản phẩm giống tiền tệ, chúng tôi đang làm việc chủ động để đánh giá xem có nên phát hành CBDC hay không và nếu có, thì theo hình thức nào.