Lỗi hệ thống của OpenSea được cho là đã phá hủy gần 100 nghìn đô la trong NFT

concept of searching for a bug, binary code is abstract

Do lỗi hệ thống, tổng cộng 42 NFT đã bị đốt trong quá trình 30 giao dịch.

Các báo cáo đã xuất hiện rằng một lỗi trên thị trường của OpenSea đã xóa các NFT do người dùng sở hữu trị giá 28,44 Ether (ETH), gần 100.000 đô la vào thời điểm viết bài.

Thông tin được tiết lộ trực tuyến bởi Nick Johnson, nhà phát triển chính của Ethereum Name Service, hay ENS, người đã báo cáo mất một NFT được liên kết với ENS đầu tiên có tên rilxxlir.eth. ENS là một hệ thống đặt tên cho phép người dùng lưu trữ nội dung dựa trên văn bản dưới dạng NFT trên Ethereum.

Trong khi chuyển NFT từ tài khoản ENS sang tài khoản cá nhân, Johnson nhận thấy rằng token đã được gửi đến nơi có vẻ như là một tài khoản ghi:

“Tôi đến OpenSea, nhấn ‘chuyển’ và nhập ‘nick.eth’. Một lát sau, giao dịch hoàn tất! rilxxlir.eth được chuyển sang 0x0000 … 0000edd899b. Chờ đã, cái gì?”

Theo Johnson, lần tương tác đầu tiên của anh ấy với OpenSea đã xác nhận rằng lỗi đốt NFT đã được giới thiệu trên trang chuyển của nền tảng, ảnh hưởng đến tất cả các lần chuyển ERC721 sang tên ENS trong 24 giờ qua.

OpenSea cho biết:

“Chúng tôi đã liên hệ với một số lượng nhỏ người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố ngày hôm qua khi gửi NFT đến tên ENS đã gửi nó đến phiên bản được mã hóa của văn bản chữ (ví dụ: “OS.eth”) thay vì địa chỉ được liên kết . Đây là một lỗi mà chúng tôi đã giới thiệu và sửa vào ngày hôm đó.”

Johnson đã theo dõi ít ​​nhất 30 giao dịch từ 21 tài khoản trong đó NFT bị mất do lỗi hệ thống. Dựa trên thông tin, tổng cộng 42 NFT đã bị đốt cháy.

Johnson tuyên bố rằng token ENS bị mất không có giá trị tiền tệ nhưng được trân trọng như tên ENS đầu tiên từng được đăng ký.

OpenSea đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

OpenSea đã trở thành một kỳ lân tiền điện tử vào tháng 8 sau khi huy động được 100 triệu đô la trong một vòng tài trợ do Andreessen Horowitz dẫn đầu. Vào thời điểm đó, nhóm 37 thành viên của OpenSea được báo cáo đã xử lý 98% khối lượng NFT của nền tảng.

Để tăng cường quá trình tuyển dụng, công ty đã cung cấp 1 ETH cho những người giới thiệu thành công. “Đang cố gắng bổ sung quy trình tuyển dụng của chúng tôi bằng một số tuyển dụng du kích do nhu cầu nhân lực cấp bách,” Nate Chastain, Giám đốc sản phẩm của OpenSea cho biết.

Như Cointelegraph đã báo cáo gần đây, OpenSea hiện là người tiêu dùng phí mạng Ethereum lớn nhất.