Phân tích giá Ethereum

Đuôi dài trên thanh nến của Ether trong ba ngày qua cho thấy những bull đang mua mạnh gần đường SMA 100 ngày ($2,756). Do đó, đây trở thành một cấp độ quan trọng cần chú ý.

Biểu đồ hàng ngày ETH/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày ($3,193) đang dốc xuống và chỉ số RSI nằm ngay dưới điểm giữa, cho thấy rằng xu hướng giảm đang có một chút lợi thế. Nếu giá giảm so với mức hiện tại, cặp ETH/USDT có thể hợp nhất giữa các đường trung bình động trong vài ngày nữa.

Việc phá vỡ và đóng cửa dưới đường SMA 100 ngày có thể tăng cường bán ra và cặp tiền có thể giảm xuống còn 2.400 đô la, sau đó giảm xuống còn 1.972,12 đô la. Mặt khác, việc phá vỡ và đóng cửa trên đường EMA 20 ngày sẽ là dấu hiệu đầu tiên của sức mạnh. Sau đó, cặp này có thể tăng lên $3,600.