Phân tích kỹ thuật Ethereum những ngày qua

Ethereum giảm mạnh 21% trong tuần này khi đồng tiền này nằm dưới $3000. Việc bán tháo bắt đầu vào thứ Hai khi ETH trượt xuống dưới đường viền cổ của mô hình vai đầu và đường MA 50 ngày. Ban đầu, thị trường tìm thấy hỗ trợ ở mức $3000 nhưng sẽ tiếp tục giảm xuống dưới mức đó vào thứ Ba để tìm thấy mức hỗ trợ ở mức $2770 (0,786 Fib Retracement).

ETH đã phục hồi vào thứ Tư và thứ Năm khi nó tăng trở lại trên $3000. Tuy nhiên, nó đã mất thêm 9% nữa trong ngày hôm nay, khiến nó quay trở lại dưới mức $3000 và đạt đến mức hỗ trợ tại MA 100 ngày ở khoảng $2730.

Sắp tới, nếu người bán đẩy thấp hơn, hỗ trợ đầu tiên nằm trong khoảng $2770 (0,786 Fib) đến $2730 (MA 100 ngày). Tiếp theo là $2600 (MA 200 ngày), $2500, $2420 (Phần mở rộng sợi 1.618 giảm) và $2200 (0,786 Fib).

Ở phía bên kia, mức kháng cự đầu tiên nằm ở mức $2890. Tiếp theo là $3000, $3200, $3350 (MA 50 ngày & MA 20 ngày) và $3500.

ethusd-sep24-min
Biểu đồ hàng ngày ETH/USD. Nguồn: TradingView.

ETH cũng đang vật lộn với BTC trong tuần này khi nó giảm xuống mức thấp nhất là 0,0667 BTC (phần mở rộng Fib giảm 1,272) vào ngày hôm nay. Tiền điện tử đã giảm xuống dưới MA 50 ngày và 0,07 BTC vào thứ Hai khi nó tiếp tục trượt cho đến khi đạt được mức hỗ trợ ở mức 0,068 BTC. Mức ở đó được củng cố bởi một đường xu hướng tăng cho phép ETH phục hồi vào thứ Tư.

Thật không may, ETH đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự tại MA 50 ngày và giảm từ đó xuống mức thấp hôm nay là 0,0667 BTC. Nó đã tăng trở lại và đang giao dịch trên đường xu hướng tăng.

Sắp tới, nếu người bán phá vỡ đường xu hướng và giảm xuống dưới 0,068 BTC, thì hỗ trợ vững chắc đầu tiên nằm ở 0,0667 BTC. Tiếp theo là 0,066 BTC (0,618 Fib & MA 100 ngày), 0,065 BTC, 0,064 BTC và 0,0632 BTC (Phần mở rộng sợi 1.618 giảm).

Ở phía bên kia, mức kháng cự đầu tiên nằm ở 0,0691 BTC. Tiếp theo là 0,07 BTC (MA 50 ngày), 0,0711 BTC và 0,072 BTC.

ethbtc-sep24-min
Biểu đồ hàng ngày của ETH/BTC. Nguồn: TradingView.