Cơ quan quản lý chứng khoán Úc ban hành hướng dẫn cho các ETP tiền điện tử

Cơ quan quản lý chứng khoán Úc đã quyết định không yêu cầu các nhà cung cấp ETF tiền điện tử phải giữ quyền lưu ký tiền điện tử trong nước.

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) đã đưa ra phản hồi đối với việc tham vấn cộng đồng về các sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETP) cùng với hướng dẫn mới trong ngành.

Vào thứ Sáu, cơ quan quản lý đã đưa ra một loạt các yêu cầu quy định đối với các quỹ muốn cung cấp các ETP tiền điện tử, bao gồm các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và các sản phẩm có cấu trúc, sau nhiều tháng tham vấn ngành bắt đầu vào cuối tháng 6.

Theo hướng dẫn chính thức, ASIC cho đến nay đã bật đèn xanh cho các ETP dựa trên các loại tiền điện tử chính như Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) và hy vọng nhiều tài sản tiền điện tử hơn sẽ trở thành nền tảng cho ETP trong tương lai:

“Vào tháng 10 năm 2021, Bitcoin và Ether có vẻ sẽ đáp ứng tất cả năm yếu tố được xác định ở trên để xác định tài sản cơ bản thích hợp cho một ETP. Chúng tôi hy vọng phạm vi tài sản mã hóa sản phẩm phi tài chính có thể đáp ứng các yếu tố này sẽ mở rộng theo thời gian.”

Hướng dẫn viết: “Để trở thành cơ sở thích hợp cho một ETF tiền điện tử, tài sản tiền điện tử phải có được sự hỗ trợ của tổ chức ở mức độ cao, thị trường giao ngay trưởng thành, thị trường tương lai được quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ có uy tín và kinh nghiệm cũng như cơ chế định giá minh bạch.”

Đối với mỗi ứng dụng sản phẩm ETF tiền điện tử, các sàn giao dịch được cấp phép phải đánh giá xem liệu tổ chức phát hành có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến sản phẩm hay không, bao gồm việc cung cấp quyền lưu ký an toàn và bảo mật cũng như xin các giấy phép liên quan.

Khi trả lời tham vấn cộng đồng, ASIC cũng nói rằng họ không yêu cầu lưu ký tiền điện tử trong nước đối với các tổ chức phát hành ETF tiền điện tử, lưu ý rằng những hạn chế như vậy sẽ hạn chế cạnh tranh một cách không công bằng.

“Mặc dù chúng tôi thừa nhận những lo ngại của những người được hỏi về việc lưu ký tài sản tiền điện tử ở nước ngoài, chẳng hạn như khả năng gặp khó khăn trong việc thu hồi tài sản trên các khu vực pháp lý, nhưng chúng tôi cho rằng sẽ không phù hợp khi đặt ra yêu cầu về người giám sát trong nước,” tài liệu viết.

Tin tức được đưa ra ngay sau khi nhà quản lý quỹ đầu cơ người Úc Cosmos Asset Management ra mắt ETF liên kết khai thác tiền điện tử của mình trên Chi-X Australia vào thứ Năm. Cosmos Global Digital Miners Access ETF bắt đầu giao dịch với mã cổ phiếu DIGA và theo dõi một số công ty như Riot Blockchain, Marathon Digital, Hive Blockchain Technologies, Hut 8 Mining và những công ty khác.

Nhà cung cấp ETF Úc BetaShares cũng đang chuẩn bị khởi chạy một ETF tiền điện tử được liên kết với các công ty trong ngành như Coinbase và MicroStrategy. ETF tiền điện tử được cho là sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Úc với mã CRYP vào tuần tới