Direxion đệ trình với SEC về Bitcoin ETF của mình

Nhà cung cấp dịch vụ tài chính và quỹ ETF của Mỹ Direxion đã nộp đơn cho sản phẩm Bitcoin ETF của mình sau hơn ba năm kể từ lần cuối cùng họ nộp đơn.

Theo hồ sơ của công ty với SEC Hoa Kỳ, sản phẩm Direxion, được đặt tên là Direxion Bitcoin Strategy Bear ETF, có một chút sai lệch khi so sánh với các hồ sơ khác ở chỗ nó sẽ duy trì mức độ tiếp xúc ngắn với các hợp đồng tương lai bitcoin do Chicago Mercantile Exchange phát hành.

Hồ sơ cho biết: “Quỹ thường sẽ duy trì mức độ tiếp xúc ngắn với hợp đồng tương lai bitcoin trong thời gian giá trị của bitcoin không đổi hoặc giảm cũng như trong thời gian giá trị bitcoin đang tăng lên.”

Direxion cho biết họ sẽ không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin; thay vào đó, nó sẽ bơm vốn của mình vào các ETF tương lai Bitcoin khác, cũng như các công cụ tài chính khác có thể giúp tăng giá vốn. Dựa trên bản chất bất thường của vị thế bán khống của nó trên ETF, trang phục cảnh báo rằng sản phẩm của nó không đảm bảo mang lại kết quả mong muốn và do đó không phù hợp với các nhà đầu tư chưa sẵn sàng thua lỗ.

“Không có gì đảm bảo rằng Quỹ sẽ đạt được mục tiêu đầu tư của mình và việc đầu tư vào Quỹ có thể bị mất tiền. Không có Quỹ đơn lẻ nào là một chương trình đầu tư hoàn chỉnh,” hồ sơ viết.

Sự ra đời của ProShares Bitcoin Futures ETF vào tuần trước đã tiếp thêm năng lượng cho các nhà quản lý đầu tư trên toàn thế giới và nhiều người đang trở nên sáng tạo với các ứng dụng ETF của họ. Trong khi một ETF Bitcoin thực tế vẫn nằm ngoài tầm với của các nhà đầu tư vì SEC không thuyết phục rằng thị trường đã đủ trưởng thành và thoát khỏi tình trạng thao túng giá.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư hiện có nhiều cách để tiếp cận với loại tiền kỹ thuật số hàng đầu. Những cách này bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc mua thị trường giao ngay, Bitcoin Futures ETF và mua cổ phiếu của các công ty đại chúng tập trung vào Bitcoin như Coinbase Global Inc.