Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử

Tất cả các cá nhân và tổ chức trong nước, bao gồm cả các ngân hàng, sẽ phải đăng ký bằng cách sử dụng sổ đăng ký AML mới từ Ngân hàng Tây Ban Nha.

Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đang giới thiệu hướng dẫn đăng ký mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo địa phương, hoặc VASP, bao gồm các tổ chức ngân hàng.

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha đã ban hành hướng dẫn về mục đích đăng ký VASP cho Chống rửa tiền, hoặc AML, yêu cầu các tổ chức gửi yêu cầu đăng ký của họ thông qua một cơ quan đăng ký điện tử, Cointelegraph en Español đưa tin hôm thứ Hai.

Ban hành hướng dẫn vào ngày 19 tháng 10, ngân hàng trung ương Tây Ban Nha lưu ý rằng nghĩa vụ đăng ký vào sổ đăng ký áp dụng cho “tất cả các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo” như dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng VASP sẽ phải đăng ký “bất kể chúng cũng được đăng ký trong các hồ sơ hành chính khác tại Ngân hàng Tây Ban Nha hoặc các cơ quan có liên quan khác”.

Theo tuyên bố chính thức, các tổ chức được yêu cầu tiến hành đăng ký ngay cả khi khách hàng cuối của họ không ở Tây Ban Nha. Các cá nhân cũng được khuyến nghị sử dụng hình thức đăng ký điện tử nhưng cũng có thể tiến hành qua các kênh khác như thư, ngân hàng trung ương cho biết.

Hướng dẫn đặc biệt yêu cầu cả pháp nhân và cá nhân phải phát hành báo cáo về các biện pháp của họ để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố và bao gồm một số thông tin nhất định về khách hàng của họ.

Theo tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha sẽ phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro tiềm ẩn trong khi tính đến các loại khách hàng của VASP, quốc gia mà họ hoạt động, sản phẩm, mục đích quan hệ kinh doanh, khối lượng hoạt động và các yếu tố khác.

Theo hãng tin địa phương El País, Ngân hàng Tây Ban Nha ban đầu đã công bố kế hoạch thiết lập các thủ tục AML cho VASP vào tháng 6 năm 2021. Vào tháng 8, các nhà lập pháp Tây Ban Nha đã ủng hộ một sáng kiến ​​pháp lý để hợp pháp hóa việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích thế chấp và bảo hiểm.