ProShares được thiết lập cho ETF Bitcoin tương lai ra mắt vào thứ Hai sau khi SEC phê duyệt rõ ràng

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã báo cáo rằng quỹ giao dịch trao đổi tương lai Bitcoin (ETF) đầu tiên của đất nước.

ProShares, một nhà cung cấp ETF, đã đệ trình một bản cáo bạch sửa đổi sau khi có hiệu lực vào thứ Sáu cho biết công ty có kế hoạch tung ra BTC Futures ETF vào thứ Hai, một dấu hiệu cho thấy SEC đã phê duyệt sản phẩm.

Quỹ không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin, nhưng nó cung cấp mức chênh lệch giá cho các hợp đồng tương lai Bitcoin, hợp đồng đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Cả Bloomberg và CNBC, trích dẫn mọi người “quen thuộc với vấn đề này”, hồi đầu tuần đã báo cáo rằng SEC đã lên kế hoạch phê duyệt ETF tương lai BTC từ ProShares và công ty đầu tư độc lập Invesco Ltd.

Invesco’s ETF cũng được thiết lập để cung cấp khả năng tiếp xúc với bộ sưu tập các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) và các quỹ đầu tư tư nhân nắm giữ Bitcoin, thay vì đầu tư trực tiếp vào chính BTC.

Tháng trước, Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết ông mở cửa cho các ETF cho hợp đồng tương lai Bitcoin, lưu ý rằng chúng được nộp theo hướng dẫn của quỹ tương hỗ cung cấp “sự bảo vệ đáng kể cho nhà đầu tư”.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 61.549,38 đô la vào thời điểm viết bài và tăng 6,6% trong ngày qua và hơn 40% trong hai tuần qua, theo CoinGecko.