Ripple tài trợ 44.000.000 đô la đầu tư chung với công ty năng lượng sạch để thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử xanh

Nhà cung cấp giải pháp tiền điện tử và blockchain doanh nghiệp Ripple đang đầu tư hàng triệu đô la vào quỹ năng lượng tái tạo nhằm mục đích hiện thực hóa một tương lai năng lượng sạch.

Ripple cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ đang cùng đầu tư với Nelnet Renewable Energy tổng cộng 44 triệu đô la để tài trợ cho các dự án năng lượng mặt trời ở Hoa Kỳ. Khoản đầu tư được tài trợ phần lớn bởi Ripple.

Theo thông báo, khoản đầu tư sẽ giúp bù đắp 1,5 triệu tấn khí thải carbon dioxide trong vài thập kỷ tới.

“Các dự án năng lượng mặt trời do Quỹ năng lượng tái tạo Ripple Nelnet tài trợ ước tính sẽ bù đắp hơn 1,5 triệu tấn carbon dioxide trong vòng 35 năm, tương đương với lượng khí thải CO2 do tiêu thụ 154 triệu gallon xăng”.

Người đứng đầu bộ phận tác động xã hội của Ripple, Ken Weber cho biết khoản đầu tư sẽ giúp làm cho ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên tiêu cực.

Ripple đã tham gia vào các sáng kiến ​​khác nhằm giảm lượng khí thải carbon của tiền điện tử, theo thông cáo báo chí.

“Ripple là một phần của Hiệp ước khí hậu tiền điện tử, một sáng kiến ​​do khu vực tư nhân lãnh đạo tập trung vào việc khử cacbon hóa tiền điện tử và làm cho ngành công nghiệp tiền điện tử có thể tái tạo 100% vào năm 2030.

Năm ngoái, Ripple đã hợp tác với Energy Web và Viện Rocky Mountain để khử cacbon trên Sổ cái XRP, blockchain toàn cầu lớn đầu tiên làm như vậy ”.

Nhà cung cấp giải pháp tiền điện tử cho biết họ cam kết trở thành “không có carbon vào năm 2030 hoặc sớm hơn” và họ sẽ đạt được mục tiêu này bằng cách “giảm lượng khí thải và đầu tư vào các dự án loại bỏ carbon như trồng rừng, than sinh học và hấp thụ carbon”.