Các ngân hàng Tây Ban Nha được yêu cầu báo cáo về kế hoạch tiền tệ kỹ thuật số trong 3 năm tiếp theo

Banco de Espana muốn đánh giá ảnh hưởng của số hóa đối với các dịch vụ tài chính.

Các kế hoạch tiền tệ kỹ thuật số của các ngân hàng Tây Ban Nha hiện phải được báo cáo theo các nguồn tin tại Banco de Espana, nơi tuyên bố rằng ngân hàng trung ương muốn kiểm tra tác động của việc kỹ thuật số hóa đối với các dịch vụ tài chính.

Ngân hàng Tây Ban Nha đã im lặng trong nhiều năm về chủ đề tiền tệ kỹ thuật số. Tuy nhiên, năm nay, nó đang bước lên và khẳng định mình. Sau khi thiết lập cơ quan đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ kỹ thuật số, cơ quan này sẽ chuyển sang các ngân hàng.

Theo báo cáo từ El País của Tây Ban Nha, Banco de Espana hiện đang theo dõi thông tin bổ sung từ các tổ chức tài chính giao dịch với tiền kỹ thuật số.

Mục đích của nghiên cứu là để xem xét tác động của quá trình số hóa đối với các dịch vụ tài chính, chứ không phải để cấm hoặc ủng hộ các loại tiền kỹ thuật số. Ngân hàng trung ương đang kêu gọi các ngân hàng thương mại tiết lộ mối quan hệ của họ với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, cổ phần của họ và bất kỳ sự tiếp xúc nào khác mà họ có thể có đối với tiền điện tử.

Các ngân hàng muốn khởi chạy hoặc cung cấp quyền lưu ký cho các loại tiền điện tử hiện có trong ba năm tới cũng phải nêu chi tiết các dự án như vậy.

Sự phát triển mới nhất xuất hiện khi các ngân hàng hàng đầu ở Tây Ban Nha bắt đầu chấp nhận các loại tiền kỹ thuật số. Banco Santander là ngân hàng lớn nhất của đất nước và đã tuyên bố rằng họ đang làm việc để hướng tới một quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử. Các tổ chức tài chính khác cũng đang ở nhiều giai đoạn khác nhau trong các sáng kiến ​​tài sản kỹ thuật số của họ, chẳng hạn như BBVA và CaixaBank.

Như đã báo cáo, Banco Santander và bốn ngân hàng hàng đầu của Tây Ban Nha đã hoàn thành một khái niệm chứng minh cho việc chuyển khoản thanh toán bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh. Banco Santander cũng được cho là đã mua lại trái phiếu dựa trên blockchain của mình vào năm 2019.