Ethereum Layer 2 tiếp tục thu được những thành công khi vốn hóa thị trường của ETH tăng vọt

Vì Ethereum (ETH) là một trong những mạng được săn đón trong không gian tiền điện tử, khả năng mở rộng trở thành một vấn đề cần được giải quyết một cách thân thiện để có kết quả tối ưu.

Ethereum lớp 2 (L2) nhằm giải quyết thách thức này, do đó là một mạng riêng biệt chạy trên Ethereum Mainnet (lớp 1). Do đó, nhiều người dùng và các khoản đầu tư tiếp tục chảy vào lớp 2. Nhà phân tích thị trường Lark Davis xác nhận:

“Ethereum đang mở rộng quy mô ở đây và bây giờ. Hai lớp đang thu hút người dùng và tổng giá trị bị khóa mỗi ngày! Arbitrum hiện là TVL lớn thứ 9 trên thị trường trước Elrond.”

Image

Gần đây, StarkWare, một công ty khởi nghiệp blockchain chuyên về phát triển ETH lớp hai, đã gây quỹ trị giá 50 triệu đô la, nâng giá trị của nó lên 2 tỷ đô la.

Khả năng mở rộng là một thách thức đối với các thiết kế blockchain điển hình vì mọi nút trong mạng phải xử lý từng giao dịch. Điều này làm hạn chế khả năng xử lý giao dịch của toàn hệ thống.

Ethereum lớp 2 cho phép các giao dịch đi qua mà không cần mọi nút xử lý toàn bộ giao dịch.

L2 cũng tìm cách giải quyết các khoản phí gas cao xảy ra trên mạng chính, như được ám chỉ bởi nhà đầu tư tiền điện tử Evan Van Ness.

“Các giao dịch tổng hợp trên Ethereum rất rẻ. Nhưng chúng sẽ rẻ hơn nhiều trong vài tháng tới thông qua 3 phương pháp: 1. nén dữ liệu tốt hơn 2. EIP4488 (hoặc 4490) giúp đưa dữ liệu lên mainnet rẻ hơn 3. Nhiều giao dịch cuộn lên hơn có nghĩa là chia phí mainnet với nhiều người hơn.”

Image

Trong khi đó, vốn hóa thực tế của Ethereum tiếp tục tăng sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 217,47 tỷ đô la.

Image

Giá trị vốn hóa thị trường được thực hiện là một chỉ số được tính bằng cách định giá từng đơn vị cung ứng ở mức giá chính xác mà nó di chuyển trong chuỗi lần cuối hoặc tại thời điểm cuối cùng nó được giao dịch. Do đó, nó không tính toán các đồng tiền vẫn không di chuyển.