Tuần lễ FinTech của HongKong: Ví eCNY của Trung Quốc đạt 140 triệu người dùng, tăng gấp 6 lần

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc – Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) – đã thông báo rằng số lượng người dùng ví nhân dân tệ kỹ thuật số của họ, cũng được công nhận phổ biến là e-CNY, đã tăng hơn sáu lần trong bốn tháng qua.

Phát biểu tại hội nghị Tuần lễ Fintech Hồng Kông vào thứ Tư, ngày 3 tháng 11, Mu Changchun, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cho biết 140 triệu người dùng ở nước này đã kích hoạt ví nhân dân tệ kỹ thuật số.

Ông Mu tuyên bố rằng con số đó đại diện cho 10% toàn bộ dân số Trung Quốc và đã tăng đáng kể kể từ tháng 7 khi PBoC đề cập trong sách trắng về nhân dân tệ kỹ thuật số lần đầu tiên của họ rằng 20 triệu người dùng bán lẻ đã kích hoạt ví điện tử CYN tính đến ngày 30 tháng 6.

Hơn nữa, ông Mu tiết lộ rằng số lượng ví nhân dân tệ kỹ thuật số của công ty đã tăng gần ba lần, đạt 10 triệu ví hiện tại từ 3,5 triệu được chứng kiến ​​bốn tháng trước.

Giám đốc điều hành cũng cho biết khối lượng giao dịch được thực hiện thông qua ví nhân dân tệ kỹ thuật số đã tăng lên 150 triệu, trị giá tổng cộng 62 tỷ nhân dân tệ (9,7 tỷ USD).

Điều gì tiếp theo cho dự án CBDC của Trung Quốc?

Trong khi những phát triển như vậy đã xảy ra gần đây, ông Mu nói rằng vẫn chưa có kế hoạch ra mắt cụ thể cho đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY).

Tuy nhiên, ông Mười đã đề cập đến ba lĩnh vực cần phải làm nhiều việc hơn. Ông đã nêu lĩnh vực đầu tiên, đó là mở rộng khả năng của đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số. Mặc dù Trung Quốc đã phát triển nhiều loại ví và nhiều trường hợp sử dụng, ông Mu nói rằng cần phải làm việc nhiều hơn để mở rộng nó hơn nữa, đồng thời nói rằng nó đang được xây dựng cho “tất cả các thương gia”.

Nhiều dự án thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã ở cấp độ người tiêu dùng, và bây giờ PBoC đang bắt đầu chú ý đến nguồn tiền từ đâu – các doanh nghiệp.

Ông Mu đề cập thêm lĩnh vực thứ hai, đó là nhiệm vụ đang diễn ra nhằm tăng cường bảo mật và quản lý rủi ro, và những điều này áp dụng cho toàn bộ vòng đời của ví nhân dân tệ kỹ thuật số, bao gồm bảo mật dữ liệu, bảo mật thông tin tài chính, bảo mật thuật toán mã hóa và đảm bảo kinh doanh liên tục.

Ông Mu cuối cùng đã nói về khuôn khổ pháp lý như một lĩnh vực mà PBoC vẫn đang làm việc. Ông nhấn mạnh dự thảo sửa đổi của Luật Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bao gồm đồng Nhân dân tệ ở dạng vật lý và kỹ thuật số, nhưng tuyên bố rằng “các biện pháp quản lý đối với eCNY cần phải được điều chỉnh.”