Tỷ lệ ký quỹ trung bình của Bitcoin đạt mức cao nhất trong 3 tháng

Sự hợp nhất của Bitcoin được chứng minh bằng thực tế là thời gian tích lũy trung bình của BTC đã đi tăng rất cao.

Nhà cung cấp số liệu trực tuyến Glassnode giải thích:

“Tỷ lệ ký quỹ trung bình của Bitcoin (MA 7d) vừa đạt mức cao nhất trong 3 tháng là 21,285. Mức cao nhất trong 3 tháng trước đó là 21,272 đã được quan sát vào ngày 5 tháng 11 năm 2021.”

Image

Kể từ khi Bitcoin phá kỷ lục bằng cách đạt 66,900 đô la vào ngày 20 tháng 10, tiền điện tử hàng đầu dao động trong khoảng 60 nghìn đô la đến 63 nghìn đô la. Do đó, tỷ lệ tài trợ BTC gần đây đã chạm mức thấp hàng tháng do các nhà đầu tư vẫn chưa chảy nước mắt để mua cơ hội giảm giá.

Tuy nhiên, nhà phân tích chuỗi trực tuyến Matthew Hyland gần đây đã lưu ý rằng sự hợp nhất hiện tại có thể là sự bình tĩnh trước cơn bão bởi vì các chỉ báo Bollinger Bands (BB) đã giảm xuống mức được thấy lần cuối vào tháng 10 năm 2020 khi giá ở mức 10.000 đô la.

Số dư bitcoin trên các sàn giao dịch giảm

Theo Glassnode,

“Số dư bitcoin trên các sàn giao dịch vừa đạt mức thấp nhất trong 3 năm là 2.445.250.717 BTC.”

Image

Điều này là lạc quan vì nó thể hiện một nền văn hóa nắm giữ, cho rằng tiền xu thoát khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử để lấy ví kỹ thuật số và kho lạnh để được sử dụng cho các mục đích trong tương lai chứ không phải đầu cơ.

Mặt khác, số lượng địa chỉ BTC khác 0 đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng là 38.432.908. Do đó, cho thấy rằng ngày càng có nhiều người tham gia vào mạng lưới Bitcoin.

Trong khi đó, vốn hóa thực hiện tiếp tục tăng cao vì gần đây nó đã đạt mức ATH là 442 tỷ đô la.

Giá trị vốn hóa thị trường được thực hiện là một chỉ số được tính bằng cách định giá từng đơn vị cung ứng ở mức giá chính xác mà nó di chuyển trong chuỗi lần cuối hoặc tại thời điểm cuối cùng nó được giao dịch. Do đó, nó không tính toán các đồng tiền vẫn không di chuyển vì tiền điện tử có thể bị mất, không thể truy cập hoặc không có người nhận. Điều này trái ngược với giá trị vốn hóa thị trường tiêu chuẩn định giá đồng đều mọi đơn vị cung ứng theo giá thị trường hiện tại.