Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nam Phi: Các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách phải tham gia vào việc định hình khả năng di chuyển sang thị trường DLT

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Nam Phi đã nhấn mạnh rằng các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách nên tham gia vào việc định hướng bất kỳ động thái tiềm năng nào đối với các thị trường dựa trên công nghệ sổ cái phân tán (DLT).

Suy ngẫm về những hàm ý của đổi mới

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB), Lesetja Kganyago, đã lập luận rằng các ngân hàng trung ương, các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách nên và phải đóng một vai trò trong việc “định hình một động thái tiềm năng đối với các thị trường dựa trên DLT.”

Theo Kganyago, các bên liên quan này có thể đạt được mục tiêu này bằng cách “cân nhắc các tác động của đổi mới, thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm vì lợi ích cộng đồng.” Ngoài ra, họ cũng có thể làm điều này bằng cách “thông báo một chính sách và phản ứng quy định phù hợp.”

Trong bài phát biểu ảo của mình sau khi ra mắt báo cáo Dự án Khokha 2 (PK 2), Kganyago đã chia sẻ quan điểm của mình về tương lai của các ngân hàng trung ương trong một thế giới dựa trên các nguyên tắc phân quyền. Anh ấy nói:

Từ góc độ quản lý, tôi nghĩ rằng thị trường phi tập trung sẽ không phù hợp trong mọi trường hợp hoặc phân cấp sẽ đảm bảo đạt được các mục tiêu chính sách công như bảo vệ người tiêu dùng, ổn định tài chính cũng như an toàn và lành mạnh, vốn nằm trong nhiệm vụ của ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, thống đốc kết luận trong bài phát biểu của mình rằng vai trò của các ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý nên “phát triển cùng với thị trường tài chính” để đảm bảo chúng luôn phù hợp trong các thị trường tương lai cũng như hiện tại.

Thử nghiệm không có dấu hiệu hỗ trợ

Trong khi đó, Kganyago tiết lộ rằng trong giai đoạn thứ hai của dự án, PK2 đã khám phá các tác động của “token hóa trong thị trường tài chính thông qua bằng chứng khái niệm (POC) phát hành, xóa và giải quyết các khoản nợ SARB bằng cách sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT). ” PK2 cũng đã kiểm tra “cách thanh toán bằng tiền ngân hàng trung ương và tiền ngân hàng thương mại có thể xảy ra trên DLT.”

Thống đốc SARB đã làm rõ trong nhận xét rằng thử nghiệm PK2 “không báo hiệu sự hỗ trợ cho bất kỳ công nghệ cụ thể nào” hoặc sự thay đổi trong hướng chính sách.

Theo Kganyago, trong thử nghiệm ban đầu, được gọi là PK1, ngân hàng trung ương và các đối tác của nó đã khám phá “việc sử dụng DLT cho các khoản thanh toán liên ngân hàng bằng cách sao chép thành công một số chức năng của hệ thống thanh toán gộp theo thời gian thực (RTGS) của Nam Phi trên DLT.”