Tỷ lệ tiếp xúc với tiền điện tử thể chế đạt 51%, Nghiên cứu của Goldman Sachs cho thấy

Trong số 172 khách hàng tổ chức được khảo sát, ngân hàng đầu tư hàng đầu toàn cầu, Goldman Sachs đã phát hiện ra rằng 51% trong số họ có tiếp xúc với tiền điện tử, theo một báo cáo được công bố bởi Arcane Research.

Cuộc khảo sát lưu ý rằng sự quan tâm của các tổ chức đối với tiền điện tử đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ vì tỷ lệ tiếp xúc tiền điện tử tăng từ 40% vào năm 2021 lên 51% vào năm 2022.

Nguồn: Arcane Research

Hơn nữa, mức tăng trưởng này dự kiến ​​sẽ tăng lên. Theo báo cáo:

“Trong số 172 khách hàng được khảo sát, 60% trả lời rằng họ kỳ vọng sẽ tăng lượng tài sản kỹ thuật số nắm giữ trong một đến hai năm tới”.

Goldman Sachs tung ra các dịch vụ đầu tư tiền điện tử

Goldman Sachs đã chuẩn bị cho không gian tiền điện tử trong những tuần gần đây, vì trang web của họ đang quan tâm đến các tài sản kỹ thuật số.

Người đứng đầu toàn cầu mới được bổ nhiệm về tài sản kỹ thuật số tại bộ phận quản lý tài sản tư nhân của Goldman, March Rich, gần đây đã tiết lộ rằng ngân hàng đang xem xét sử dụng “toàn bộ” các khoản đầu tư tiền điện tử thông qua các công cụ phái sinh, Bitcoin vật lý hoặc các phương tiện đầu tư truyền thống.

Do đó, Goldman Sachs đang tiến gần hơn đến việc tung ra các phương tiện đầu tư đầu tiên cho tài sản tiền điện tử cho các khách hàng trong nhóm quản lý tài sản tư nhân của mình.

Rich lưu ý:

“Một số khách hàng của Goldman cảm thấy như chúng tôi đang ngồi ở buổi bình minh của Internet mới theo một số cách và đang tìm cách tham gia vào không gian này”.

Cô ấy nói thêm:

“Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các nhóm trong toàn công ty để khám phá các cách cung cấp quyền truy cập chu đáo và phù hợp vào hệ sinh thái cho khách hàng vốn tư nhân và đó là điều mà chúng tôi mong muốn được cung cấp trong thời gian tới.”

Ngân hàng gần đây đã tiết lộ rằng họ đang tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng để sở hữu và đầu tư vào Bitcoin trong khi vẫn tuân thủ luật pháp, Blockchain.News đưa tin.