Mythical Games, một công ty trò chơi dựa trên blockchain, đã huy động được 150 triệu đô la trong vòng tài trợ chuỗi C của mình. Vòng này được dẫn đầu bởi A16z, người đang tích cực đầu tư vào ...

Được hỗ trợ bởi a16z và đồng sáng lập bởi Sam Altman, Worldcoin sẽ cung cấp tiền điện tử miễn phí để đổi lấy việc quét mắt. Được tài trợ bởi các đối thủ nặng ký về tiền điện tử, ...

Marc Andreessen, đồng sáng lập và đối tác chung tại công ty VC Andreessen Horowitz, cho biết tiền điện tử đại diện cho sự chuyển đổi mới nhất, quan trọng nhất của ngành công nghệ. Marc Andreessen, đồng sáng lập ...

Deutsche Telekom’s T-Systems MMS hiện là trình xác thực công khai trên Celo thông qua cơ sở hạ tầng Open Telekom Cloud. Quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Hoa Kỳ Andreessen Horowitz (a16z) đã chọn nhóm trình ...