Anthony Scaramucci, người sáng lập SkyBridge Capital và là cựu giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, tin rằng khi Bitcoin (BTC) tiếp tục được áp dụng rộng rãi, các nhà đầu tư nên chấp nhận quỹ đạo và mức ...

Scaramucci’s SkyBridge Capital đã giới thiệu một quỹ Bitcoin mới vào đầu tháng Giêng. Ông nói rằng cơ sở hạ tầng và quy định được cải thiện đã làm cho các khoản đầu tư BTC “an toàn như sở hữu ...