Giao thức lớp hai giải quyết các hạn chế lịch sử của Bitcoin để cải thiện tốc độ trong khi giảm phí giao dịch. Dịch vụ thanh toán di động phổ biến Cash App đã tích hợp Bitcoin Lightning Network ...

Một con rối của Jack Dorsey đã được sử dụng để giải thích về Lightning Network trong một video mới quảng cáo LDK của Spiral. Chi nhánh tiền điện tử của Square được đổi tên gần đây (bây giờ là ...